W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacjie o projekcie

Gmina Wietrzychowice, zgodnie z umową podpisaną  z Zarządem Województwa Małopolskiego, realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej poddane będą budynki Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych.

W obiektach wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, izolacje ścian fundamentowych, docieplenia stropów nad najwyższą kondygnacją oraz wymiana stolarki drzwiowej. W ramach prac instalacyjnych gruntownej modernizacji podlegać będzie m.in. instalacja c.o. wraz z wymianą kotłów grzewczych na gazowe kondensacyjne wraz osprzętem, automatyką pogodową i opomiarowaniem – liczniki ciepła.Na dachach budynków zainstaluje się panele instalacji fotowoltaicznych wyposażone w inwerter i system pomiaru.

Po wykonaniu robót w obu budynkach zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie ich efektywność energetyczna a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną wykorzystane także opisane wyżej odnawialne źródła energii co da efekt w postaci ilości zaoszczędzonej energii :elektrycznej: 15,8 MWh/rok i cieplnej 1902,00 GJ/rok.

Wynikająca z tego mniejsza emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych pozwoli na zrealizowanie celu, którym jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wietrzychowice.

Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  119 ton emisji równoważnej CO2 na rok.

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 389 381,88 zł z czego kwalifikowane jest 1 387 216,14  zł. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wynosi 832 329,66 zł. Pozostałą część tj. 557 052,22 zł finansuje z własnego budżetu gmina Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to  30.12.2022  r.

{"register":{"columns":[]}}