W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice

Zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy

W dniu 10.11.2022 r. zostały zakończone prace przy realizacji zadania pn: Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowanego na działce nr 541 i 532/6 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowic. Wykonawcą robót była Firma Usługowo- Handlowa „EL – BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589F. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie: nadbudowy poddasza, w ramach, którego zostały wykonane pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna oraz sanitariaty. W budynku został wybudowany szyb wraz z windą. Ponadto zostało wykonane docieplenie ścian, izolacje fundamentów, wykonano nowe pokrycie dachu, wybrukowane zostały chodniki wokół budynku urzędu, na dachu budynku zostały zamontowane panele fotowoltaiczne oraz wykonano modernizację instalacji c.o. w skład, której wchodziło montaż dwóch nowych pieców, wymianę grzejników wraz rurami zasilającymi. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zdjęcia (7)

GALERIA- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
GALERIA- postęp prac przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy
Trwają prace budowlane związane z nadbudową budynku Urzędu Gminy
Postęp prac przy termomodernicacji budynku Urzędu Gminy
Rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją oraz przebudową i nadbudową budynku.

Zakres prac będzie obejmował m.in.:
 • wykonanie nadbudowy nad częścią budynku wraz z dachem wykonanym w konstrukcji drewnianej,
 • roboty wykończeniowe w części nadbudowanej,
 • wykonanie docieplenia elewacji, ścian piwnic,
 • wykonanie drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej,
 • wymiana instalacji c.o. wraz z piecem, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa szybu windy, remont schodów wejściowych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji.
Aktualnie prowadzone są prace na zewnątrz budynku mające na celu przygotowanie fundamentów pod dalsze prace remontowe.
W załączonej galerii widok budynku przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie.

Zdjęcia (7)

Podpisano umowę na relizację zadania pn "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice"- budynek Urzędu Gminy

12.11.2021

W dniu 12 listopada 2021 r. została podpisana umowa na realizacje zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej  budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą robót termomodernizacyjnych będzie Firma Handlowo – Usługowa EL – BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość robót budowlanych zgodnie z oferta przetargowa wynosi: 2 603 416,31 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia to 12.11.2022 r.

Zdjęcia (1)

Informacjie o projekcie

Gmina Wietrzychowice, zgodnie z umową podpisaną  z Zarządem Województwa Małopolskiego, realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej poddane będą budynki Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych.

W obiektach wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, izolacje ścian fundamentowych, docieplenia stropów nad najwyższą kondygnacją oraz wymiana stolarki drzwiowej. W ramach prac instalacyjnych gruntownej modernizacji podlegać będzie m.in. instalacja c.o. wraz z wymianą kotłów grzewczych na gazowe kondensacyjne wraz osprzętem, automatyką pogodową i opomiarowaniem – liczniki ciepła.Na dachach budynków zainstaluje się panele instalacji fotowoltaicznych wyposażone w inwerter i system pomiaru.

Po wykonaniu robót w obu budynkach zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie ich efektywność energetyczna a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną wykorzystane także opisane wyżej odnawialne źródła energii co da efekt w postaci ilości zaoszczędzonej energii :elektrycznej: 15,8 MWh/rok i cieplnej 1902,00 GJ/rok.

Wynikająca z tego mniejsza emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych pozwoli na zrealizowanie celu, którym jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wietrzychowice.

Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  119 ton emisji równoważnej CO2 na rok.

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 389 381,88 zł z czego kwalifikowane jest 1 387 216,14  zł. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wynosi 832 329,66 zł. Pozostałą część tj. 557 052,22 zł finansuje z własnego budżetu gmina Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to  30.12.2022  r.

Oficjalny odbiór budynku OSP w Jadownikach Mokrych po termomodernizacji

Poseł Piotr Sak przecina biało czerwoną wstęgę zawieszoną pomiędzy dwoma samochodami strażackimi w tle stoją Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz na wózku inwalidzkim siedzi Prezes OSP Jadowniki Mokre Maciej Mądrzyk

Dnia 30.08 odbył się oficjalny odbiór termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. W wydarzeniu tym udział wzięli: Pan Poseł na Sejm Piotr Sak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wójt Gminy Tomasz Banek, Zastępca Wójta Gminy Sabina Nowak, Pani Wicedyrektor ZSP w Wietrzychowicach Monika Bochenek-Król, Sołtys Jadownik Mokrych Urszula Kogut, Przedstawiciele OSP Jadowniki Mokre oraz Właściciel firmy EL-BUD Leszek Wójcik. Po podsumowaniu inwestycji przez Wójta Gminy oraz przemowach zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wietrzychowice nie przeznaczyła na ten cel żadnych środków finansowych z budżetu gminy.

Zdjęcia (3)

Postęp prac przy realizacji projektu "Poprawa efektywniści energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice"
Galeria zdjęć z realizacji projektu pn.; "Poprawa efektywniści energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice"
Podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Poprawa efektywniści energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice"

W dniu 8 lutego 2021 r. została podpisana umowa na realizacje zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jadownikach Mokrych  w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą robót termomodernizacyjnych będzie Firma Handlowo – Usługowa EL – BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość robót budowlanych zgodnie z oferta przetargowa wynosi: 275 310,34 zł brutto. Termin wykonania zamówienia to 30.09.2021r.

Zdjęcia (1)

Oficjalne przekazanie umowy na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice"

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z udziałem Pani Marty Malec- Lech- członka zarządu Województwa Małopolskiego oraz Pana Wojciecha Skrucha- Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, na którym dokonano oficjalnego przekazania umowy na projekt pn: “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”. 

Wyżej wymieniona inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych. Całkowita wartość projektu to 1 389 381,88 zł, wartość wsparcia z UE to 832 329 zł.

Co ważne inwestycja  zostanie zrealizowana w 100% ze środków zewnętrznych.

Dzięki dotacji znacznie poprawimy estetykę  budynku w Jadownikach Mokrych ( w którym znajduje się publiczne przedszkole i OSP) oraz budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

W ramach termomodernizacji wykonane zostaną:

 • wymiana pieca,
 • wymiana instalacji C.O.,
 • ocieplenia budynku,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • izolację ścian fundamentowych,
 • docieplenie stropów,
 • wymianę stolarki drzwiowej.

Planowany remont budynków znacząco przyczyni się do ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia kosztów utrzymania wyżej wymienionych budynków.

Żródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-wietrzychowice

Autor: Biuro prasowe UMWM

Podczas wizyty goście zobaczyli  nowo otwarty Żłobek “Bajka” w Wietrzychowicach. Ponadto poruszono kwestie planów inwestycyjnych dotyczących Przedszkola w Wietrzychowicach

 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}