W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2024 r.

11.06.2024

Informuję, że na dzień 19 czerwca 2024 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 12:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji.
 3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wierzbica w 2023 roku.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2023 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2023 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Stanisław Szpeflik

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2024 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_19062024.pdf 0.83MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2024 15:18 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2024 r. 2.0 11.06.2024 15:20 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2024 r. 1.0 11.06.2024 15:18 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 22 maja 2024 r.

16.05.2024

Informuję, że na dzień 22 maja 2024 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Szpeflik

Materiały

Tytuł: Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 22 maja 2024 r.
Zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_22052024.pdf 0.86MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2024 12:21 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 22 maja 2024 r. 1.0 16.05.2024 12:21 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Postanowienie Nr 503/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy

Materiały

Postanowienie Nr 503/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy
postanowienie-komisarza-pierwsza-sesja-rg​_2.pdf 0.68MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.04.2024 15:27 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postanowienie Nr 503/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy 2.0 28.04.2024 23:00 Dominik Guz
Postanowienie Nr 503/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy 1.0 24.04.2024 15:27 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}