W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huta Podgórna i Popowo-Letnisko”

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXXVIII/255/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huta Podgórna i Popowo-Letnisko”.

Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują teren położony w obrębach geodezyjnych Huta Podgórna i Popowo-Letnisko, oznaczone linią przerywaną koloru czarnego na mapie ewidencyjnej, wskazane na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 29, art. 39 ust.1, art.40 w związku z art.46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Huta Podgórna i Popowo-Letnisko, oznaczonej na mapie linią przerywaną koloru czarnego.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, pokój nr 8, w godzinach : poniedziałek, środa i czwartek- 8,00 do 16,00; wtorek- 8,00 do 17,00; piątek-8,00 do 15,00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego do dnia 10 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Somianka w formie:

1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka lub

2. poczty elektronicznej na adres. somianka@somianka.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Materiały

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII-255-21 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2021 r.
Załącznik​_do​_Uchwały.pdf 0.96MB
Klauzula informacyjna dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.docx 0.01MB
Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wniosek​_do​_planu.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}