W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, iż w powiecie wyszkowskim w 2023r. wystąpiło
31 ognisk ASF u dzików padłych oraz odstrzelonych. Truchła i tusze dzików przekazano do utylizacji pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie, a miejsca znalezienia i przetrzymywania poddano odkażaniu.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie, przypomina o obowiązkach w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2021 r. poz. 1485 z późn. zm.), w szczególności: utrzymywania higieny w gospodarstwie, odkażania używanego sprzętu, w tym pojazdów, osobistego wyposażenia, w tym odzieży i obuwia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepokojące oznaki i objawy podejrzenia choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wyszkowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem lub lekarzowi weterynarii w najbliższej lecznicy weterynaryjnej;
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu;
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 1. Oznakować miejsce znalezienia truchła dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez właściwe służby;
 2. Nie dotykać truchła i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osobom mającym kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, nakazuje się stosowanie środków bioasekuracji niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, przez 48 godzin po tym fakcie nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 6. Myśliwi zobligowani są do przestrzegania zasad higieny i bioasekuracji w łowisku.

W związku z zagrożeniem ASF zaleca się:

 1. Ograniczyć wchodzenie do lasu.
 2. Nie spuszczać psów ze smyczy;
 3. Nie pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych;
 4. Nie wywoływać hałasu, który powoduje płoszenie dzików.

NIE NISZCZ OGRODZEŃ W PRZEJŚCIACH DLA ZWIERZĄT!

PAMIĘTAJ! Niszcząc ogrodzenia stwarzasz potencjalne ryzyko wystąpienia nowych ognisk choroby na obszarach, gdzie ASF nie występuje! Chroń lokalną gospodarkę rolną, nie niszcz ogrodzeń!

Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu weterynarii pod linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 54 46

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Wyszkowie
Jolanta Pogroszewska-Orszulak

Materiały

Ulotka 1
ULOTKA.pdf 0.15MB
Ulotka 2
ULOTKA2.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}