W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Staż / Praktyki

Staż

Staż w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim mogą odbywać absolwenci szkół wyższych lub średnich przez okres nie przekraczający 12 miesięcy. Warunkiem odbycia stażu jest posiadanie przez osobę zainteresowaną statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po spełnieniu tego warunku, osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki. Wzór wniosku do pobrania poniżej. Możliwość odbycia stażu uzależniona jest od środków finansowych, jakimi dysponuje Urząd Pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1265 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., nr 142, poz. 1160)

Materiały

Wniosek o staż
wniosek​_o​_staz.docx 0.02MB

Praktyki

Praktyki studenckie/zawodowe mogą odbywać w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim studenci wyższych uczelni.

Prakyki organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. Praktyki są bezpłatne. Zgłoszenia na praktykę następują na podstawie wniosku oraz skierowania z uczelni. Wzór wniosku do pobrania poniżej. Wniosek wraz ze skierowaniem składa się w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Materiały

Wniosek o praktyki
wniosek​_praktyki.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}