W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Raport o stanie gminy

Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Informacja

o zasadach zgłaszania się Mieszkańców do udziału
 w debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) Mieszkańcy gminy Konstantynów Łódzki mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

  • Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego przedłożył w dniu 31 maja 2023 roku  Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok.

  • Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na 15 czerwca 2023 roku.

  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców). Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki przedstawiony zostanie na sesji w czwartek 15 czerwca 2023 roku, zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do środy 14 czerwca 2023 roku do godziny 16.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 31, II piętro (Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki) w godzinach pracy Urzędu. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

 Jadwiga Czekajewska

Materiały

Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki za rok 2022
raport​_o​_stanie​_gminy​_2022.pdf 35.51MB
Wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Konstantynów Łódzki do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok
Wzor​_zgloszenia.pdf 0.09MB
Klauzula- raport o stanie Gminy
Klauzula-​_raport​_o​_stanie​_Gminy.pdf 0.08MB
Errata do Raportu o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok
Errata​_do​_Raportu​_o​_stanie​_gminy​_Konstantynów​_Łódzki​_za​_2022​_rok.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2023 14:37 Marta Walus
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Rady Miejskiej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok 5.0 03.06.2024 09:39 Iwona Zawadzka
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok 4.0 27.05.2024 12:18 Iwona Zawadzka
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok 3.0 07.06.2023 10:00 Małgorzata Firlej
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok 2.0 06.06.2023 13:09 Marta Walus
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok 1.0 31.05.2023 14:37 Marta Walus

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Informacja

o zasadach zgłaszania się Mieszkańców do udziału
 w debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) Mieszkańcy gminy Konstantynów Łódzki mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

  • Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego przedłożył w dniu 31 maja 2024 roku  Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok.

  • Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na 27 czerwca 2024 roku.

  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców). Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki przedstawiony zostanie na sesji w czwartek 27 czerwca 2024 roku, zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do środy 26 czerwca 2024 roku do godziny 16.00.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki) w godzinach pracy Urzędu. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

 Jadwiga Czekajewska

Materiały

Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok
Raport​_o​_stanie​_gminy​_Konstantynów​_Łódzki​_za​_2023​_rok.pdf 39.86MB
Zgłoszenie do debaty nad raportem
Zgłoszenie​_do​_debaty.pdf 0.10MB
Klauzule informacyjne RODO
klauzule​_informacyjne.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2024 09:55 Iwona Zawadzka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Rady Miejskiej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok 2.0 06.06.2024 12:31 Iwona Zawadzka
Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok 1.0 03.06.2024 09:55 Iwona Zawadzka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}