W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Honorowi i Zasłużeni dla Miasta

Honorowi Obywatele Miasta Konstantynowa Łódzkiego
 • ksiądz prałat Stanisław Czernik
  Za szczególne zasługi dla Miasta w dziedzinie społecznej.
 • Bogumił Pychyński
  Za szczególne zasługi dla Miasta w dziedzinie służby zdrowia i opieki medycznej oraz aktywną działalność w samorządzie lokalnym.
 • Włodzimierz Fisiak
  Za swój trwały wieloletni wkład pracy w rozwój i promocję Konstantynowa Łódzkiego oraz za aktywną działalność w tworzeniu dobrego wizerunku Miasta.
 • Bogdan Michalak
  Za propagowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego oraz za zasługi i stałą aktywność w działaniach na rzecz bazy sportowej i rekreacyjnej w Mieście.
 • Andrzej Biernat
  Za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego
 • Witold Stępień
  Za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój społeczny i gospodarczy Konstantynowa Łódzkiego.
 • Tadeusz Woreta
  Za długoletnią działalność artystyczną w Kapeli Podwórkowej Konstantynowiacy, propagowanie polskiego folkloru miejskiego oraz godne reprezentowanie miasta Konstantynowa Łódzkiego na koncertach, konkursach krajowych i zagranicznych.
 • śp. Andrzej Szymczak
  Za niezwykłe dokonania sportowe w piłce ręcznej promujące miasto Konstantynów Łódzki, zyskując miano ikony sportu polskiego i wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń sportowców.
 • Piotr Kowalewski
  Za wielkie sukcesy odnoszone na arenie międzynarodowej w dziedzinie podnoszenia ciężarów oraz godne reprezentowanie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
Zasłużeni dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego
 • Śp. Wacław Puchalski
  Za zasługi w działalności społecznej na rzecz mieszkańców rejonu Żabiczek.
 • Śp. dr Janina Bułka
  Za całokształt pracy poświęconej opiece i niesieniu pomocy dzieciom konstantynowskim.
 • Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. Fryderyka Chopina
  Za osiągnięcia artystyczne i krzewienie kultury polskiej oraz godne reprezentowanie Miasta.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka
  Za całokształt działalności w kształceniu i wychowywaniu w duchu patriotycznym młodzieży konstantynowskiej.
 • Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”
  Za osiągnięcia artystyczne i krzewienie pieśni patriotycznych oraz godne reprezentowanie Miasta.
 • Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”
  Za całokształt działalności w służbie rehabilitacji osób niepełnosprawnych naszego Miasta.
 • Włodzimierz Fisiak
  Za wieloletni wkład pracy w rozwój społeczny i gospodarczy Miasta oraz aktywną działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej.
 • Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”
  Za długoletnią działalność muzyczną i dorobek artystyczny o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”
  Za efektywną działalność związkową, szeroką integrację seniorów, aktywizowanie ich w życiu społecznym i zasługi dla rozwoju Konstantynowa Łódzkiego w ostatnim dziesięcioleciu.
 • Miejska Orkiestra Dęta
  Za długoletnią działalność muzyczną i dorobek artystyczny oraz za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • śp. Marian Wasiak
  Za wkład w rozwój i integrację prywatnej przedsiębiorczości oraz za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Śp. Marian Ciechanowski
  Za wkład w rozwój kultury fizycznej i integrację miejskiego środowiska sportowców oraz za aktywną działalność na rzecz Konstantynowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”.
 • Miejski Ośrodek Kultury
  Za długoletnią działalność kulturalną na rzecz miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Bogdan Michalak
  Za osiągnięcia sportowe w piłce ręcznej oraz wieloletnią pracę na rzecz Konstantynowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” umożliwiającego mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego uczestnictwo w życiu sportowym i rekreacyjnym.
 • Bronisław Szmytke
  Za zasługi w dziedzinie upowszechniania sportu i propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Piotr Kowalewski
  Za sukcesy odnoszone na arenie międzynarodowej w dziedzinie podnoszenia ciężarów oraz godne reprezentowanie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Miejska Biblioteka Publiczna
  Za długoletnią działalność kulturalną na rzecz miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Ksiądz Prałat Jerzy Spychała
  Za wieloletni wkład pracy w rozwój i aktywne uczestnictwo w kreowaniu współczesnego oblicza Konstantynowa Łódzkiego.
 • Ludowy Zespół „Niesięcin”
  Za wieloletni wkład pracy w rozwój życia muzycznego i kulturalnego miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Bernard Cichosz
  Za wieloletnią działalność dziennikarską, fotoreporterską i wydawniczą oraz inicjowanie wielu udanych przedsięwzięć promujących Konstantynów Łódzki.
 • Śp. Andrzej Szymczak
  Za promowanie Konstantynowa Łódzkiego wybitnymi osiągnięciami sportowymi w piłce ręcznej.
 • Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Grzelczaka przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”
  Za propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie Konstantynowa Łódzkiego poprzez bezinteresowną działalność skierowaną na dobro drugiego człowieka oraz uświadamianie znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
 • Tadeusz Piątkowski
  Za prężną działalność związkową, szeroką integrację i aktywizowanie seniorów w życiu społecznym oraz za wieloletnią działalność publiczną i charytatywną w Konstantynowie Łódzkim.
 • Krystyna Samulska
  Za wieloletnią bezinteresowną działalność skierowaną na dobro innego człowieka i propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie Konstantynowa Łódzkiego.
 • Justyna Kudaj
  Za wieloletnią działalność i ogromny wkład pracy na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych miasta i powiatu.
 • Marianna Grynia
  Za determinację i wieloletnią wytrwałość w upamiętnianiu ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego „Lager in Konstantynow”.
 • Barbara Stachurska
  Za wieloletni wkład pracy w rozwój życia muzycznego i kulturalnego miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Śp. Grzegorz Kosma
  Za znaczące sukcesy sportowe w piłce ręcznej promujące miasto Konstantynów Łódzki oraz wpływanie na kształtowanie się konstantynowskiego środowiska sportowego.
 • Henryk Antczak
  Za długoletnią działalność społeczną, kulturalną i sportową na rzecz integracji społeczności lokalnej miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Eugeniusz Czech
  Za działalność sportową oraz propagowanie tradycji i rozwoju piłki ręcznej na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Irena Grenda
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową i działalność społeczną na rzecz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Ewa Jabłońska
  Za realizację wielu cennych inicjatyw, przedsięwzięć okolicznościowych i różnorodnych form aktywizacji dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Paweł Kraska
  Za ogromne zaangażowanie w rozwój konstantynowskiej piłki ręcznej.
 • Anna Krystyna Urbańczyk
  Za wieloletnią działalność społeczną i kulturalną na rzecz miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 • Bożena Uścińska
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta.
 • Śp. Wiesław Serafiński
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta.
 • Koło nr 135 Polskiego Związku Wędkarskiego w Konstantynowie Łódzkim
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta.
 • Beata i Krzysztof Wielkopolanowie
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową i działalność na rzecz budowania kapitału społecznego Konstantynowa Łódzkiego.
 • ksiądz kanonik Marian Bańbuła
  Za jego osiągnięcia i wieloletnią, pełną zaangażowania działalność dla dobra gminy i mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Jan Ciepłucha
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową i działalność społeczną na rzecz mieszkańców
  Konstantynowa Łódzkiego oraz popularyzację lokalnej przedsiębiorczości, a także troskę o przestrzeń
  i promocję miasta.
 • Zofia Janiszewska-Bułka
  Za wieloletnią pracę lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim, opiekę zdrowotną i niesienie pomocy potrzebującym, a także promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.
 • Ryszard Żubicki
  Za wieloletnią pracę lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim, opiekę zdrowotną i niesienie pomocy potrzebującym, a także promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.
 • Marian Stanisław Kaczorowski
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę  trenera i wychowawcy młodzieży, a także promocję sportu i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego oraz działalność samorządową i popularyzację lokalnej przedsiębiorczości.
 • Śp. Mirosław Golis
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową, działalność samorządową i popularyzację lokalnej przedsiębiorczości.
 • Zbigniew Macias
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność artystyczną oraz wkład w kulturę na rzecz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Mirosław Sobieraj
  za wieloletni, pełen zaangażowania wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, sportu oraz kultury na rzecz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Robert Szklennik
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność sportową oraz wkład w kulturę na rzecz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Anna Dziedzic
  Za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową i działalność dla dobra mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.
 • Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"

Za wieloletni, pełen zaangażowania wkład w rozwój sportu, jego popularyzację, a także wspieranie i propagowanie kultury fizycznej.

 • Grażyna Dembska​​​​
  ​​​Za nieprzerwaną, wieloletnią pracę lekarza w Konstantynowie Łódzkim, opiekę zdrowotną, niesienie pomocy potrzebującym, promocję zdrowego stylu życia oraz działania na wielu płaszczyznach dla dobra mieszkańców naszego miasta.
 • Waldemar Ireneusz Przyrowski

Za wieloletni, pełen zaangażowania wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, sportu oraz kultury na rzecz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

 • Mieczysław Pajszczyk

Za wieloletni, pełen zaangażowania wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, sportu oraz kultury na rzecz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.05.2023 12:50 Marta Walus
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Rady Miejskiej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Honorowi i Zasłużeni dla Miasta 2.0 27.12.2023 15:13 Iwona Zawadzka
Honorowi i Zasłużeni dla Miasta 1.0 04.05.2023 12:50 Marta Walus

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}