W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXXIII

29.02.2024

Materiały

w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok
PU​_druk​_633​_1.pdf 0.44MB
w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok
PU​_druk​_634​_1.pdf 0.38MB
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024 – 2039
PU​_druk​_635​_1.pdf 0.78MB
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028.
PU​_druk​_636.pdf 1.07MB
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
PU​_druk​_637.pdf 0.28MB
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki
PU​_druk​_638.pdf 0.07MB
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki
PU​_druk​_639.pdf 0.09MB
w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w Konstantynowie Łódzkim
PU​_druk​_640.pdf 0.37MB
w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w Konstantynowie Łódzkim
PU​_druk​_641.pdf 0.33MB
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kościelnej 5, w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą
PU​_druk​_642.pdf 0.66MB
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Konstantynów Łódzki
PU​_druk​_643.pdf 0.24MB
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na 2024 rok
PU​_druk​_644.pdf 0.39MB
w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
PU​_druk​_645.pdf 0.23MB
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki i warunki i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
PU​_druk​_646.pdf 0.78MB
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
PU​_druk​_647.pdf 0.24MB
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu
PU​_druk​_648.pdf 0.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2024 13:19 Iwona Zawadzka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Rady Miejskiej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXXIII 3.0 28.02.2024 16:22 Iwona Zawadzka
LXXIII 2.0 28.02.2024 15:58 Iwona Zawadzka
LXXIII 1.0 23.02.2024 13:19 Iwona Zawadzka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}