W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

IV

27.06.2024

Materiały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania
PU​_druk​_12.pdf 0.22MB
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok
PU​_druk​_13.pdf 5.10MB
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2023 rok
PU​_druk​_14​_.pdf 0.22MB
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok
PU​_druk​_15.pdf 0.57MB
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039
PU​_druk​_16.pdf 0.76MB
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim
PU​_druk​_17.pdf 0.24MB
zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
PU​_druk​_18.pdf 0.24MB
zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki
PU​_druk​_19.pdf 0.24MB
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, oznaczonej jako działka nr 196/3 w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowym dzierżawcą
PU​_druk​_20.pdf 0.23MB
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
PU​_druk​_21.pdf 1.16MB
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
PU​_druk​_22.pdf 1.38MB
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
PU​_druk​_23.pdf 1.16MB
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
PU​_druk​_24.pdf 1.19MB
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
PU​_druk​_25.pdf 0.65MB
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Konstantynów Łódzki w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
PU​_druk​_26.pdf 0.23MB
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Konstantynów Łódzki do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich
PU​_druk​_27.pdf 0.22MB
zmiany uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim VII kadencji
PU​_druk​_28.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.06.2024 15:51 Iwona Zawadzka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Rady Miejskiej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
IV 2.0 19.06.2024 15:55 Iwona Zawadzka
IV 1.0 19.06.2024 15:51 Iwona Zawadzka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}