W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Pachla.
 • E-mail: dostepnosc@konstantynow.pl
 • Telefon: 422111173

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
 • Adres: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  ul. Zgierska 2
  95-050 Konstantynów Łódzki
 • E-mail: kancelaria@konstantynow.pl
 • Telefon: 422111173

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uwaga:

informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej przewoźnika. Rozkład jazdy autobudów miejskich (otwiera się w nowym oknie)

Siedziba Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzki, Urzędu Stanu Cywilnego w Konstantynowie Łódzkim oraz Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
Budynek Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzkim

Sposób dojazdu

 • Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej z północno-zachodnim skwerem placu Tadeusza Kościuszki.
  Dojścia piesze są od ulicy Zgierskiej i od placu Tadeusza Kościuszki. Przejścia dla pieszych od strony przystanków autobusowych przy placu Tadeusza Kościuszki posiadają sygnalizację dźwiękową, przejście dla pieszych od ulicy Zgierskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych ma wydzielone pasy dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od placu Tadeusza Kościuszki i od ulicy Zgierskiej są podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 150 cm.
 • Najbliższa stacja PKP Dworzec Łódź Kaliska znajduje się w odległości ok. 9.2 km. Dojazd autobusem linii 43 do Konstantynowa Łódzkiego.
 • Najbliższe dla budynku Urzędu przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m: (kierunek: Konstantynów plac Tadeusza Kościuszki – Konstantynów Łódzki plac Wolności - Lutomiersk), oraz 100 m (kierunek: Konstantynów Łódzki plac Tadeusza Kościuszki – Łódź Dworzec Łódź Kaliska)
 • Autobusy linii 43 we flocie firmy BP TOUR są autobusami niskopodłogowymi. W związku z tym muszą być przystosowane do przewozów osób niepełnosprawnych. Nasze Porozumienie Międzygminne nie określa typu taboru obsługującego linię. Wielkość pojazdu dostosowana jest do ilości pasażerów - obecnie są to autobusy 18-metrowe.
 • Dodatkowo autobusy przy drzwiach z niskim wejściem (drugie drzwi) powinny być wyposażone w piktogramy oznaczające możliwość obsługi osób np. na wózku inwalidzkim, wózku dziecięcym itp.
 • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu przy skwerze placu Tadeusza Kościuszki, w odległości kilku metrów od budynku Urzędu. Jest oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Dojazd na ww. miejsce ulicą Jana Pawła II i placem Tadeusza Kościuszki wokół skweru północno-zachodniego (droga jednokierunkowa) przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, w prawo do budynku Urzędu.
 • Najbliższy postój taksówek jest na placu Tadeusza Kościuszki (skwer północno-wschodni) przy skrzyżowaniu z ulicą Łódzką.

Wejście do budynku, WC i strefa obsługi mieszkańców

 • Wejście do Urzędu jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Zgierskiej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest z dwoma stopniami oznaczonymi kolorem kontrastowym oraz poprzez pochylnię z poręczą o kącie nachylenia ok. 15 stopni. Nad drzwiami znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami usytuowana  na parterze jest przestronna bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana na wprost wejścia.
 • W holu tym znajduje się biuro podawcze – Kancelaria z obniżonym kontuarem, w której osoba ze szczególnymi potrzebami może uzyskać informacje o dostępnych usługach, a w razie konieczności pracownik kancelarii poinformuje odpowiedzialnego pracownika, który zejdzie na parter w celu załatwienia sprawy.
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą być obsługiwane wyłącznie na parterze, w sali konferencyjnej nr 07. Potrzebę załatwienia sprawy zgłaszają w okienku kancelarii urzędu. 
 • Można również skorzystać z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą – należy kliknąć na symbol migających dłoni na stronie internetowej Gminy Konstantynów Łódzki lub poniższy link: Strona aplikacji Tłumacz Migam.
  Usługa ta jest dostępna w dni robocze, w godzinach pracy urzędu.
 • W holu na parterze, po prawej stronie od wejścia, znajduje się pomieszczenie kasy urzędu, z obniżonym kontuarem, dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
 • Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy schodach prowadzących na pierwsze piętro.
 • Korytarze na parterze prowadzące do WC nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Na drzwiach do toalety dla osób niepełnosprawnych jest piktogram w języku Braille’a. W budynku nie ma innych oznaczeń brajlowskich. Drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych nie są wyposażone w samozamykacz. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w dwustronną poręcz, a umywalka jest na prawo od miski ustępowej.
 • W budynku Urzędu są umieszczone czerwone tablice informacyjne opisane białą czcionką bezszeryfową.
 • Schody prowadzące na pierwsze  i drugie piętro są oznaczone na początku i na końcu żółtym kolorem kontrastowym.
 • W budynku nie ma wind i pętli indukcyjnych oraz pokoju dla matki z dzieckiem.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. Budynek nie jest oznaczony piktogramem informującym o tej możliwości.
 • Procedury ewakuacyjne uwzględniają pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.
{"register":{"columns":[]}}