W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiany w dodatku węglowym i dodatku na inne źródła ogrzewania

Węgiel

Informujemy, iż nastąpiła nowelizacja przepisów dotyczących dodatków z tytułu ogrzewania.

Aktualne przepisy przewidują, iż dodatki przysługują również w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.  W takim przypadku, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy celem zweryfikowania zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych. Nie ma w tym wypadku znaczenia czy źródłem ogrzewania jest oddzielne czy współdzielone źródło ciepła.

Ponadto, dodatki przysługują również w sytuacji gdy źródło ciepła zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest zgłoszone źródło.


W przypadku gdy dostali Państwo odmowę przyznania świadczenia bądź zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia / bez rozpoznania należy złożyć kolejny wniosek o wypłatę dodatku.

Termin złożenia wniosku do 30.11.2022 r.

 

Materiały

Wniosek o Dodatek Węglowy.pdf
Wniosek​_o​_Dodatek​_Węglowy.pdf 0.21MB
Wniosek nowy pellet i inne.pdf
wniosek​_nowy​_pellet​_i​_inne.pdf 0.38MB
{"register":{"columns":[]}}