W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (osoby fizyczne)

Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Urszla Śliz

+48 43 677 26 83 wew.141
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 23
rolnictwo@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Dokumenty można złożyć poprzez:

 • Sekretariat Bud. A pok. nr 1
 • ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Aby podpisać dokument PDF elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany
Aby wysyłać pismo ogólne przez ePUAP:
1.    Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
2.    Zaloguj się na swój profil zaufany.
3.    System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
4.    Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
5.    Wypełnij pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie
6.    Dodaj Podpisany dokument PDF jako załącznik
7.    Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
8.    Wyślij pismo. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 

Materiały

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (osoby fizyczne)
Zgłoszenie​_zamiaru​_usunięcia​_drzewa​_na​_cele​_nie​_związane​_z​_prowadzeniem​_działalności​_gospodarczej​_(osoby​_fizyczne).doc 0.06MB

Zgodnie z art. 83b ust 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw
środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu. Wzór wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego znajduje się poniżej.

 

Materiały

Elektroniczny wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu.xlsx
elektroniczny​_wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usuniecie​_drzewa​_lub​_krzewu.xlsx 0.06MB

Usunięcie drzew z nieruchomości może nastąpić:

Na zgłoszenie - drzewa, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ich obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza w przypadku:

 • topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego - 80 cm,
 • kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego - 65 cm,
 • pozostałych gatunków drzew - 50 cm.

Po dokonaniu zgłoszenia, wycinki drzewa można dokonać w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez Urząd Gminy.

 

Uwaga! Nie zgłasza się zamiaru usunięcia:

 1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,  robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1074/1

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2023 09:15 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urszula Śliz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (osoby fizyczne) 3.0 28.03.2024 10:37 Marcin Cieślak
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (osoby fizyczne) 2.0 26.04.2023 12:45 Marcin Cieślak
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (osoby fizyczne) 1.0 23.03.2023 09:15 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}