W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/36/2023

22.03.2023

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 4, art. 5, art. 11 i art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz. 1812) oraz uchwały nr XLV/331/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, zarządzam, co następuje:

§ 1
1.    Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr VIII/20/2023 Wójta Gminy Dobroń z dnia 09.02.2023 roku.
2.    Wykaz złożonych ofert i wysokość przyznanej dotacji określa załącznik do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Materiały

Załącznik nr 1 do zarządzenia.pdf
Załącznik​_nr​_1​_do​_zarządzenia.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.03.2023 13:15 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Maciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/36/2023 3.0 27.03.2023 09:01 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr VIII/36/2023 2.0 24.03.2023 13:16 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr VIII/36/2023 1.0 24.03.2023 13:15 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}