W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/148/2022

28.12.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Gminy Dobroń, przeznaczonych do wydzierżawienia w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)


Wójt Gminy Dobroń
zarządza, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu przy ulicy 11 Listopada 9, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron Informację
o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Dobroniu.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Dobroń
mgr Robert Jarzębak

 

Materiały

Wykaz.docx
Wykaz.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 08:00 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kaniecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/148/2022 1.0 26.01.2023 08:00 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}