W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/14/2023

30.01.2023

w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Dobroń jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700,  1730, 2089) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§3

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroń.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                     Załącznik nr 1 do zarządzenia nr VIII/14/2023

                                                                         Wójta Gminy Dobroń z dnia 30.01.2023 r.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2023 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

01.03.2022 r.

 

14.03.2023 r.

 

1400

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

15.03.2023 r.

21.03.2023 r.

 

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

22.03.2023 r.

 

900

Podanie do wiadomości w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem do szkoły.

23.03.2023 r.

28.03.2023 r.

1400

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

31.03.2023 r.

900

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

07.08.2023 r.

11.08.2023 r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami  i oświadczeniami.

 

17.08.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

18.08.2023 r.

900

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem do szkoły.

21.08.2023 r.

24.08.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

25.08.2023 r.

900

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 2 do zarządzenia nr VIII/14/2023

                                                                          Wójta Gminy Dobroń z dnia 30.01.2023 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2023 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

20.02.2023 r.

10.03.2023 r.

8 00 - 1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków
o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami
i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

13.03.2023 r.

17.03.2023 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

22.03.2023 r.

800

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem do przedszkola.

22.03.2023 r.

28.03.2023 r.

8 00 - 1500

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Uwaga: rodzice mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne
z przyjęciem do przedszkola.

 

 

31.03.2023 r.

800

Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

07.08.2023 r.

11.08.2023 r.

8 00 - 1400

Składanie w przedszkolu wniosków  o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

16.08.2022 r.

    17.08.2023 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

18.08.2023 r.

800

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem do przedszkola.

18.03.2023 r.

24.08.2023 r.

8 00 - 1400

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Uwaga: rodzice mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne 
z przyjęciem do przedszkola.

 

 

25.08.2023 r.

800

Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Załącznik nr 3 do zarządzenia nr VIII/14/2023

                                                                               Wójta Gminy Dobroń z dnia 30.01.2023 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2023 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

01.03.2023 r.

 

14.03.2023 r.

 

1400

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

15.03.2023 r.

21.03.2023 r.

 

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

22.03.2023 r.

 

900

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

23.03.2023 r.

28.03.2023 r.

1400

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

31.03.2023 r.

900

Opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

07.08.2023 r.

11.08.2023 r.

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego .

 

17.08.2023 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

18.08.2023 r.

900

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21.08.2023 r.

24.08.2023 r.

1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

25.08.2023 r.

900

Opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Materiały

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023 2024 informacja.docx
REKRUTACJA​_NA​_ROK​_SZKOLNY​_2023​_2024​_informacja.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2023 14:49 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Maciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/14/2023 2.0 31.01.2023 17:34 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr VIII/14/2023 1.0 31.01.2023 14:49 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}