W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/13/2023

27.01.2023

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2023 roku – „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 4,5, art. 48a ust. 5 pkt 1 lit. a oraz art. 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), Uchwały Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie kontynuacji w 2023 roku programu pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”,  Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Dobroń po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2023 r. ”Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”, podjął decyzję o wyborze oferty Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu.
 
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobroń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Wójt Gminy Dobroń
 
/-/ Robert Jarzębak

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.01.2023 11:00 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Kimla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/13/2023 1.0 27.01.2023 11:00 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}