W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr V/30/2010

26.05.2010

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146) oraz art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 150; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664) ze względu na ustąpienie zagrożenia powodziowego na terenie gminy Dobroń, zarządzam co następuje:
§ 1. Odwołuję z dniem 26 maja 2010 r. alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Dobroń.
§ 2. Zobowiązuję inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Dobroniu do powiadomienia mieszkańców i właściwych służb o treści niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobroniu i rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.01.2023 11:13 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Żychowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr V/30/2010 1.0 27.01.2023 11:13 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}