W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr IX/1/2024

09.05.2024

w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr VIII/12/2024 Wójta Gminy Dobroń z dnia 17.01.2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736) Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:

§1

  1. Ulega zmianie § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr VIII/12/2024 Wójta Gminy Dobroń  z dnia 17.01.2024 r.
    w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dyżuru wakacyjnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w sposób następujący:

- Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Mogilnie Dużym) i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym: 01.07.2024 r. – 10.07.2024 r. (2 grupy)

- Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Chechle Drugim) i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim: 11.07.2024 r. – 22.07.2024 r., (2 grupy)

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dobroniu: 23.07.2024 r. – 01.08.2024 r., (2 grupy)

- Publiczne Przedszkole w Dobroniu 02.08.2024 r. – 14.08.2024 r.” (3 grupy)”.

2.  Ulega zmianie § 4  Zarządzenia Nr VIII/12/2024 Wójta Gminy Dobroń  z dnia 17.01.2024 r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie zebranych od rodziców wniosków w czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się w miesiącu lipcu maksymalnie dwie grupy oraz  w sierpniu maksymalnie trzy grupy”.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Publicznego Przedszkola w Dobroniu oraz Szkoły  Podstawowej w Dobroniu, Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym i Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                        Wójt Gminy Dobroń
 
                                                                                                                         /-/ Robert Jarzębak

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2024 10:56 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Jardzioch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr IX/1/2024 2.0 10.05.2024 10:57 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr IX/1/2024 1.0 10.05.2024 10:56 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}