W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr IX/11/2024

29.05.2024

w sprawie: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

Na podstawie art. 30 ust.1,2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r, poz. 609, poz. 721), art.37 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust.3, art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2023  r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Uchwały Rady Gminy w Dobroniu Nr XXVU/232/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Chechle Drugim, Uchwały Rady Gminy w Dobroniu Nr XXXII/269/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/232/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Chechle Drugim, Uchwały Rady Gminy w Dobroniu Nr LXII/444/2024 z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/232/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Chechle Drugim zarządzam, co następuje:
§ 1
            Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 36/3 o powierzchni 0,1066 ha, 36/4 o powierzchni 0,1070 ha, 36/5 o powierzchni 0,1072 ha, położone w miejscowości Chechło Drugie, stanowiące własność Gminy Dobroń, dla których Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SR1L/00032559/4, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2
            W celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1)     Przewodniczący Komisji                     –  Mirosław Rżanek,
2)     Zastępca Przewodniczącego Komisji  –  Tomasz Ignaczak,
3)    Członek  Komisji                                –   Krzysztof Kaniecki,
4)    Członek  Komisji                                –   Małgorzata Palińska,
5)    Członek  Komisji                                –   Iwona Irzykowska,


§ 3
1. Komisja Przetargowa wykonuje swoje zadania w co najmniej 3-osobowym składzie, przy czym obowiązkowa jest obecność Przewodniczącego Komisji bądź jego Zastępcy.
2. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, kieruje pracą Komisji.
§ 4
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniami o przetargu” stanowiącymi załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zatwierdzam „Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dobroń.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani

 

Materiały

załącznik nr 1.docx
załącznik​_nr​_1.docx 0.02MB
załącznik nr 2.docx
załącznik​_nr​_2.docx 0.02MB
załącznik nr 3.docx
załącznik​_nr​_3.docx 0.02MB
załącznik nr 4 regulamin.docx
załącznik​_nr​_4​_regulamin.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.05.2024 15:53 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Kimla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr IX/11/2024 1.0 29.05.2024 15:53 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}