W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu

Porządek XXXIII Sesji Rady Gminy w Dobroniu

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dobroń na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji w 2022 roku programu pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Pierwsze.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobroń.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Dobroniu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Dobroń.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Bieski.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2022 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobroń.
 17. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Korespondencja i sprawy różne.
 19. Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań oraz naliczonych opłatach w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego za rok 2021.
 20. Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXII/2021 z sesji Rady Gminy.
 21. Zamknięcie sesji.

Wideo

Wykaz głosowań imiennych

Materiały

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031.
3​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2021-2031.pdf 0.09MB
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021.
4​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmian​_w​_Uchwale​_Budzetowej​_Gminy​_Dobron​_na​_rok​_2021.pdf 0.09MB
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031.
5​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2022-2031.pdf 0.09MB
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dobroń na 2022 r.
6​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Budzetu​_Gminy​_Dobron​_na​_2022​_r.pdf 0.09MB
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
7​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_ustalenia​_wydatkow​_niewygasajacych​_z​_uplywem​_roku​_budzetowego​_2021.pdf 0.09MB
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji w 2022 roku programu pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”
8​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_kontynuacji​_w​_2022​_roku​_programu​_pn​_Wykrywanie​_i​_terapia​_patologii​_narzadow​_ruchu​_u​_mieszkancow​_Gminy8230.pdf 0.09MB
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Pierwsze.
9​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_w​_miejscowosci​_Chechlo​_Pierwsze.pdf 0.09MB
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobroń.
10​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_ustalenia​_wynagrodzenia​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Dobroniu.
11​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_ustalenia​_zasad​_otrzymywania​_i​_wysokosci​_diet​_oraz​_zwrotu​_kosztow​_podrozy​_sluzbowych​_dla​_radnych​_Rady8230.pdf 0.09MB
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Dobroń.
12​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_wyrazenia​_zgody​_na​_uzywanie​_wizerunku​_herbu​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Bieski.
13​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_wystapienia​_z​_wnioskiem​_do​_Ministra​_Spraw​_Wewnetrznych​_i​_Administracji​_za​_posrednictwem​_Wojewody​_odzkiego8230.pdf 0.09MB
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2022 r.
14​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planow​_pracy​_Komisji​_Rady​_Gminy​_na​_pierwsze​_polrocze​_2022​_r.pdf 0.09MB
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na 2022 rok.
15​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_w​_Dobroniu​_na​_2022​_rok.pdf 0.09MB
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobroń.
16​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_placowi​_polozonemu​_w​_miejscowosci​_Dobron.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}