W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXII Sesja Rady Gminy w Dobroniu

30.11.2021

Porządek XXXI Sesji Rady Gminy w Dobroniu

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzrostu deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dla budowy linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny, wyrażającą sprzeciw dla wariantu nr 42 i nr 44 a poparcia dla wariantu nr 41 (kolor pomarańczowy).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń.
 17. Informacja pt. „Realizacja inwestycji na terenie gminy Dobroń w rok 2021”
 18. Korespondencja i sprawy różne.
 19. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 20. Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy.
 21. Zamknięcie sesji.

Wideo

Wykaz głosowań imiennych

Materiały

Wniosek Wójta Gminy Dobroń - wprowadzenie punktu 16
Wniosek​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
2. Przyjęcie porządku obrad
2​_Przyjecie​_porzadku​_obrad.pdf 0.09MB
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031
3​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2021-2031.pdf 0.09MB
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021
4​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmian​_w​_Uchwale​_Budzetowej​_Gminy​_Dobron​_na​_rok​_2021.pdf 0.09MB
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
5​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_pokrycia​_czesci​_kosztow​_gospodarowania​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.09MB
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
6​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_okreslenia​_wysokosci​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomosci​_na​_2022​_rok.pdf 0.09MB
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
7​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_obnizenia​_sredniej​_ceny​_skupu​_zyta​_dla​_celow​_podatku​_rolnego​_na​_2022​_rok.pdf 0.09MB
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
8​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_okreslenia​_wysokosci​_stawek​_podatku​_od​_srodkow​_transportowych.pdf 0.09MB
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń
9​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przystapienia​_do​_sporzadzenia​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_dla​_czesci​_solectw​_Wymyslow8230.pdf 0.09MB
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie
10​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_w​_miejscowosci​_Chechlo​_Drugie.pdf 0.09MB
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
11​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_nabycia​_nieruchomosci​_w​_drodze​_darowizny.pdf 0.09MB
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzrostu deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
12​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_okreslenia​_wzoru​_wniosku​_o​_dodatek​_mieszkaniowy​_oraz​_wzrostu​_deklaracji​_o​_dochodach​_gospodarstwa​_domowego.pdf 0.09MB
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"
13​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Programu​_wspolpracy​_Gminy​_Dobron​_z​_organizacjami​_pozarzadowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi8230.pdf 0.09MB
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń
14​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_skargi​_na​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dla budowy linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny, wyrażającą sprzeciw dla wariantu nr 42 i nr 44 a poparcia dla wariantu nr 41 (kolor pomarańczowy)
15​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zajecia​_stanowiska​_dla​_budowy​_linii​_kolejowej​_duzych​_predkosci​_nr​_85​_na​_odcinku​_odz​_​_Sieradz​_Polnocny8230.pdf 0.09MB
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń
16​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_skargi​_na​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB

Protokół z sesji

{"register":{"columns":[]}}