W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXI Sesja Rady Gminy w Dobroniu

28.10.2021

Porządek XXXI Sesji Rady Gminy w Dobroniu

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały (opinia Komisji Rolnictwa).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży (opinia Komisji Rolnictwa).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031 (opinia Komisji Rozwoju).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021 (opinia Komisji Rozwoju).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w zakresie dofinasowania zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń” (opinia Komisji Rozwoju).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (opinia Komisji Rozwoju).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń (opinia Komisji Kultury).
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dobroń w roku szkolnym 2020/2021.
 11. Korespondencja i sprawy różne.
 12. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 13. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 14. Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy.
 15. Zamknięcie sesji.

Materiały

Uchwała nr XXXI/229/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały
uchwała​_nr​_XXXI22921​_plan​_dobroń​_mały​_.pdf 28.25MB
Uchwała nr XXXI/230/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
uchwała​_nr​_XXXI23021​_plan​_dob​_pod​_zakrzewki​_dobr​_d​_dobron​_maly​_.pdf 83.13MB
Uchwała nr XXXI/231/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021 - 2031
uchwała​_nr​_XXXI23121​_zmiany​_w​_wpf​_na​_lata​_2021-2031.pdf 0.49MB
Uchwała nr XXXI/232/21 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021
uchwała​_nr​_XXXI23221​_zmiany​_w​_budżecie​_na​_rok​_2021.pdf 0.68MB
Uchwała nr XXXI/233/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń"
uchwała​_nr​_XXXI23321​_roza​_chodnik.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXXI/234/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
uchwała​_nr​_XXXI23421​_smieci​_dolozenie​_z​_budzetu.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXXI/235/21 w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń
uchwała​_nr​_XXXI23521​_liczba​_zezwoleń​_na​_sprzedż​_alkoholu.pdf 0.07MB

Wykaz głosowań imiennych

Materiały

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały
3​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_dla​_czesci​_solectwa​_Dobron​_Maly.pdf 0.09MB
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
4​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_dla​_obszaru​_czesci​_solectw​_Dobron​_Poduchowny8230.pdf 0.09MB
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031
5​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2021-2031.pdf 0.09MB
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021
6​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmian​_w​_Uchwale​_Budzetowej​_Gminy​_Dobron​_na​_rok​_2021.pdf 0.09MB
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w zakresie dofinasowania zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń”
7​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Pabianickiemu​_w​_zakresie​_dofinasowania​_zadania​_pn​_Budowa​_chodnika8230.pdf 0.09MB
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
8​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_pokrycia​_czesci​_kosztow​_gospodarowania​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.09MB
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń
9​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwaly​_nr​_XL31618​_Rady​_Gminy​_w​_Dobroniu​_z​_dnia​_18​_wrzesnia​_2018​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_maksymalnej8230.pdf 0.09MB
Uwaga nr 1: Przeznaczyć działkę nr 496/16 położoną w strefie ochrony sanitarnej bezpośredniej od cmentarza parafialnego w Dobroniu pod usługi lub na tereny z możliwością instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
Uwaga​_nr​_1​_Przeznaczyc​_dzialke​_nr​_49616​_polozona​_w​_strefie​_ochrony​_sanitarnej​_bezposredniej​_od​_cmentarza​_parafialnego​_w​_Dobroniu​_pod​_uslugi8230.pdf 0.09MB
Uwaga nr 1: Wniosek o zmniejszenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 12%
Uwaga​_nr​_1​_Wniosek​_o​_zmniejszenie​_stawki​_procentowej​_sluzacej​_naliczaniu​_oplaty​_z​_tytulu​_wzrostu​_wartosci​_nieruchomosci​_z​_30​_na​_12.pdf 0.09MB
Uwaga nr 2: Zmienić rolne z przewagą trwałych użytków zielonych przeznaczenie działki nr 42/2 w Dobroniu Dużym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka przylega do drogi powiatowej.
Uwaga​_nr​_2​_Zmienic​_rolne​_z​_przewaga​_trwalych​_uzytkow​_zielonych​_przeznaczenie​_dzialki​_nr​_422​_w​_Dobroniu​_Duzym​_na​_tereny​_zabudowy​_mieszkaniowej8230.pdf 0.09MB
Uwaga nr 3: Zlikwidować strefę sanitarną od cmentarza na działce nr 496/13 w Dobroniu Poduchownym.
Uwaga​_nr​_3​_Zlikwidowac​_strefe​_sanitarna​_od​_cmentarza​_na​_dzialce​_nr​_49613​_w​_Dobroniu​_Poduchownym.pdf 0.09MB
Uwaga nr 4: Zmniejszyć obszar sanitarny od cmentarza parafialnego i zmienić przeznaczenie działki nr 496/17 w Dobroniu Poduchownym z dolesień na zabudowę usługową.
Uwaga​_nr​_4​_Zmniejszyc​_obszar​_sanitarny​_od​_cmentarza​_parafialnego​_i​_zmienic​_przeznaczenie​_dzialki​_nr​_49617​_w​_Dobroniu​_Poduchownym​_z​_dolesien​_na​_zabudowe8230.pdf 0.09MB
Uwaga nr 5: Zmniejszyć pas sanitarny od cmentarza na działce nr 496/1 w Dobroniu Poduchownym i wyłączyć z niego budynek mieszkalny.
Uwaga​_nr​_5​_Zmniejszyc​_pas​_sanitarny​_od​_cmentarza​_na​_dzialce​_nr​_4961​_w​_Dobroniu​_Poduchownym​_i​_wylaczyc​_z​_niego​_budynek​_mieszkalny.pdf 0.09MB
Uwaga nr 6: Przeznaczyć całą działkę nr 14/5 w Dobroniu Dużym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie jest to jedynie 1/3 działki.
Uwaga​_nr​_6​_Przeznaczyc​_cala​_dzialke​_nr​_145​_w​_Dobroniu​_Duzym​_pod​_zabudowe​_mieszkaniowa​_jednorodzinna​_Obecnie​_jest​_to​_jedynie​_13​_dzialki​_.pdf 0.09MB
Uwaga nr 7: Zmienić przeznaczenie podstawowe dla działki nr 120/4 w Dobroniu Małym z usługowego oznaczonego symbolem D.5U na mieszkaniowy.
Uwaga​_nr​_7​_Zmienic​_przeznaczenie​_podstawowe​_dla​_dzialki​_nr​_1204​_w​_Dobroniu​_Malym​_z​_uslugowego​_oznaczonego​_symbolem​_D5U​_na​_mieszkaniowy.pdf 0.09MB
Uwaga nr 8: Przeznaczyć całą rolną działkę nr 664/6 w obrębie Dobroń Poduchowny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jak np. działek nr 629/3 i 629/4.
Uwaga​_nr​_8​_Przeznaczyc​_cala​_rolna​_dzialke​_nr​_6646​_w​_obrebie​_Dobron​_Poduchowny​_pod​_zabudowe​_mieszkaniowa​_jednorodzinna​_jak​_np​_dzialek​_nr8230.pdf 0.09MB
Uwaga nr 9: Przeznaczyć działkę nr 563/1 w obrębie Dobroń Poduchowny pod zabudowę mieszkaniową.
Uwaga​_nr​_9​_Przeznaczyc​_dzialke​_nr​_5631​_w​_obrebie​_Dobron​_Poduchowny​_pod​_zabudowe​_mieszkaniowa.pdf 0.09MB
Uwaga nr 10: Uwzględnić możliwość zabudowy zagrodowej we wschodniej części działki nr 430/19 w obrębie Dobroń Poduchowny.
Uwaga​_nr​_10​_Uwzglednic​_mozliwosc​_zabudowy​_zagrodowej​_we​_wschodniej​_czesci​_dzialki​_nr​_43019​_w​_obrebie​_Dobron​_Poduchowny.pdf 0.09MB
Uwaga nr 11: Przeznaczyć działkę nr 667/4 w obrębie Dobroń Poduchowny pod zabudowę mieszkaniową.
Uwaga​_nr​_11​_Przeznaczyc​_dzialke​_nr​_6674​_w​_obrebie​_Dobron​_Poduchowny​_pod​_zabudowe​_mieszkaniowa.pdf 0.09MB

Protokół z sesji

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.03.2024 09:29 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXI Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 19.03.2024 09:29 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}