W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu

30.06.2009

Materiały

Uchwała nr XXVI/215/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2008 r.
200926uchwala215.pdf 0.04MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/215/2009
200926uchwala215z1.pdf 2.86MB
Uchwała nr XXVI/216/2009 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Orpelów i Poleszyn ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń
200926uchwala216.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/217/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Orpelów i Poleszyn.
200926uchwala217.pdf 1.44MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/217/2009
200926uchwala217z1.PDF 11.98MB
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/217/2009
200926uchwala217z2.pdf 0.12MB
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/217/2009
200926uchwala217z3.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/218/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Kolonia Ldzań, Morgi i Zimne Wody.
200926uchwala218.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/219/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Wymysłów Francuski
200926uchwala219.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/220/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Barycz
200926uchwala220.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/221/2009 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń
200926uchwala221.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/222/2009 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Dobroń środków stanowiących fundusz sołecki.
200926uchwala222.pdf 0.04MB
Uchwała nr XXVI/223/2009 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu
200926uchwala223.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXVI/224/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/84/07 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 15 listopada 2007r. dotyczącej zwrotu kosztów dowozu prywatnym samochodem osobowym uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków umożliwiających...
200926uchwala224.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/225/2009 w sprawie ustalenia zadania obejmującego dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych.
200926uchwala225.pdf 0.48MB
Uchwała nr XXVI/226/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/212/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dobroń na 2009 r.
200926uchwala226.pdf 0.14MB
Uchwała nr XXVI/227/2009 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dobroń na 2009 r.
200926uchwala227.pdf 0.45MB
Uchwała nr XXVI/228/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XII/97/2007 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Dobroniu
200926uchwala228.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/229/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr V/30/2007 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy.
200926uchwala229.pdf 0.04MB
Uchwała nr XXVI/230/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobroń
200926uchwala230.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/231/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
200926uchwala231.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXVI/232/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Chechle Drugim
200926uchwala232.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/233/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie udziałów Spółki działającej pod nazwą AGENCJA OCHRONY MIENIA „ALARM”, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Pabianicach.
200926uchwala233.pdf 0.04MB
Uchwała nr XXVI/234/2009 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na drugie półrocze 2009 r.
200926uchwala234.pdf 0.13MB
Uchwała nr XXVI/235/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na drugie półrocze 2009 r.
200926uchwala235.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXVI/236/2009 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” dla zadania: ”Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu”
200926uchwala236.pdf 0.05MB
Uchwała nr XXVI/237/2009 w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Dobroń
200926uchwala237.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 09:05 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 26.01.2023 09:05 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}