W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXV Sesja Rady Gminy w Dobroniu

22.02.2005

Materiały

Uchwała nr XXV/161/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Dobroń Duży gmina Dobroń.
200525uchwala161.pdf 0.30MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/161/2005
200525uchwala161mapa.pdf 1.01MB
Uchwała nr XXV/162/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru fragmentu wsi Wymysłów Piaski.
200525uchwala162.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/162/2005
200525uchwala162mapa.pdf 0.73MB
Uchwała nr XXV/163/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobroń na 2005 r.
200525uchwala163.pdf 0.08MB
Uchwała nr XXV/164/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
200525uchwala164.pdf 0.08MB
Uchwała nr XXV/165/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w i l planowanych dochodach.
200525uchwala165.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/166/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu.
200525uchwala166.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/167/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu.
200525uchwala167.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/168/2005 w sprawie uchwalenia "Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dobroń w 2005 r."
200525uchwala168.pdf 0.05MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/168/2005
200525uchwala168zalacznik1.pdf 0.10MB
Uchwała nr XXV/169/2005 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych ...
200525uchwala169.pdf 0.14MB
Uchwała nr XXV/170/2005 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze".
200525uchwala170.pdf 0.14MB
Uchwała nr XXV/171/2005 w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu w gminie Dobroń.
200525uchwala171.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/172/2005 w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.
200525uchwala172.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/173/2005 w sprawie uchwalenia "Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu"
200525uchwala173.pdf 0.10MB
Uchwała nr XXV/174/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu.
200525uchwala174.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/175/2005 w sprawie załatwienia skarg z dnia 1 grudnia 2004 r. i z dnia 11 stycznia 2005 r. na działalność Wójta Gminy Dobroń
200525uchwala175.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/176/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 111/23/2002 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Dobroniu
200525uchwala176.pdf 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 07:51 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXV Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 26.01.2023 07:51 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}