W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XV Sesja Rady Gminy w Dobroniu

22.04.2008

Materiały

Uchwała nr XV/119/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dobroń za 2007 rok
200815uchwala119.pdf 0.03MB
Uchwała nr XV/120/2008 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru” w granicach gminy Dobroń.
200815uchwala120.pdf 0.02MB
Uchwała nr XV/121/2008 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w granicach gminy Dobroń.
200815uchwala121.pdf 0.02MB
Uchwała nr XV/122/2008 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w gminie Dobroń we wsi Dobroń Duży z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...
200815uchwala122.pdf 0.02MB
Uchwała nr XV/123/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w gminie Dobroń we wsi Dobroń Duży
200815uchwala123.pdf 0.74MB
Uchwała nr XV/124/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu za 2007 r.
200815uchwala124.pdf 0.21MB
Uchwała nr XV/125/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,...
200815uchwala125.pdf 0.11MB
Uchwała nr XV/126/2008 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dobroń na 2008 r.
200815uchwala126.pdf 0.07MB
Uchwała nr XV/127/2008 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
200815uchwala127.pdf 0.02MB
Uchwała nr XV/128/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.
200815uchwala128.pdf 0.03MB
Uchwała nr XV/129/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania doradztwa metodycznego
200815uchwala129.pdf 0.04MB
Uchwała nr XV/130/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
200815uchwala130.pdf 0.05MB
Uchwała nr XV/131/2008 w sprawie odmowy dokonania zmian w uchwale Nr VI/37/2007 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Pawlaka na działalność Wójta Gminy Dobroń.
200815uchwala131.pdf 0.03MB
Uchwała nr XV/132/2008 w sprawie ustalenia nazw ulic w Dobroniu
200815uchwala132.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 08:41 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XV Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 26.01.2023 08:41 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}