W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu

28.02.2023

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
4.    Korespondencja i sprawy różne.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023- 2028 (opinia Komisji Kultury).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń na lata 2023-2025 (opinia Komisji Kultury).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Dobroń w 2022 roku oraz potrzeb związanych z realizacja zadań (opinia Komisji Kultury).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023 (opinia Komisji Rozwoju).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży (opinia Komisji Rolnictwa).  
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (opinia Komisji Rolnictwa).  
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku” (opinia Komisji Rolnictwa).
12.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych (opinia Komisji Kultury).
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich (opinia Komisji Rozwoju).
14.    Zatwierdzenie sprawozdań z pracy Komisji rady Gminy w Dobroniu za rok 2022.
15.    Przyjęcie wniosków do protokołu nr XLVII/2023 z sesji Rady Gminy.
16.    Zamknięcie sesji.

Materiały

Uchwała nr XLVIII/348/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023 – 2028
uchwała​_nr​_XLVIII34823.pdf 1.02MB
Uchwała nr XLVIII/349/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń na lata 2023-2025
uchwała​_nr​_XLVIII34923.pdf 0.60MB
Uchwała nr XLVIII/350/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Dobroń w 2022 roku oraz potrzeb związanych z realizacja zadań
uchwała​_nr​_XLVIII35023.pdf 0.37MB
Uchwała nr XLVIII/351/23 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023
uchwała​_nr​_XLVIII35123.pdf 0.57MB
Uchwała nr XLVIII/352/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
uchwała​_nr​_XLVIII35223.pdf 0.09MB
XLVIII​_352​_23.gml.xml
XLVIII​_352​_23gml.xml 0.04MB
Uchwała nr XLVIII/353/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku”
uchwała​_nr​_XLVIII35323.pdf 0.20MB
Uchwała nr XLVIII/354/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych
uchwała​_nr​_XLVIII35423.pdf 0.09MB
Uchwała nr XLVIII/355/23 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
uchwała​_nr​_XLVIII35523.pdf 0.17MB

Głosowania imienne

Materiały

5.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Gminnego​_Programu​_Przeciwdzialania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_oraz​_Ochrony​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie8230
5​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Gminnego​_Programu​_Przeciwdzialania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_oraz​_Ochrony​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie8230.pdf 0.09MB
6.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Gminnego​_Programu​_Wspierania​_Rodziny​_w​_Gminie​_Dobron​_na​_lata​_2023-2025
6​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Gminnego​_Programu​_Wspierania​_Rodziny​_w​_Gminie​_Dobron​_na​_lata​_2023-2025.pdf 0.09MB
7.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_sprawozdania​_z​_realizacji​_zadan​_z​_zakresu​_wspierania​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastepczej​_w​_Gminie8230
7​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_sprawozdania​_z​_realizacji​_zadan​_z​_zakresu​_wspierania​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastepczej​_w​_Gminie8230.pdf 0.09MB
8.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmian​_w​_Uchwale​_Budzetowej​_Gminy​_Dobron​_na​_rok​_2023
8​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmian​_w​_Uchwale​_Budzetowej​_Gminy​_Dobron​_na​_rok​_2023.pdf 0.09MB
9.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przystapienia​_do​_sporzadzenia​_zmiany​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_dla​_obszaru​_czesci8230
9​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przystapienia​_do​_sporzadzenia​_zmiany​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_dla​_obszaru​_czesci8230.pdf 0.09MB
10.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zaliczenia​_drog​_do​_kategorii​_drog​_gminnych​_oraz​_ustalenia​_ich​_przebiegu
10​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zaliczenia​_drog​_do​_kategorii​_drog​_gminnych​_oraz​_ustalenia​_ich​_przebiegu.pdf 0.09MB
11.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Programu​_opieki​_nad​_zwierzetami​_bezdomnymi​_oraz​_zapobiegania​_bezdomnosci​_zwierzat​_na​_terenie8230
11​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Programu​_opieki​_nad​_zwierzetami​_bezdomnymi​_oraz​_zapobiegania​_bezdomnosci​_zwierzat​_na​_terenie8230.pdf 0.09MB
12.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_ustalenia​_stawki​_za​_1​_kilometr​_przebiegu​_pojazdu​_na​_cele​_przewozu​_dzieci​_niepelnosprawnych
12​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_ustalenia​_stawki​_za​_1​_kilometr​_przebiegu​_pojazdu​_na​_cele​_przewozu​_dzieci​_niepelnosprawnych.pdf 0.09MB
13.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zwolania​_zebran​_wiejskich​_w​_celu​_dokonania​_wyboru​_soltysow​_i​_rad​_soleckich
13​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zwolania​_zebran​_wiejskich​_w​_celu​_dokonania​_wyboru​_soltysow​_i​_rad​_soleckich.pdf 0.09MB

Protokół z sesji

Materiały

PROTOKÓŁ NR XLVIII.2023 z sesji RG w Dobroniu.pdf
PROTOKÓŁ​_NR​_XLVIII2023​_z​_sesji​_RG​_w​_Dobroniu.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.03.2023 08:37 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu 4.0 19.03.2024 12:36 Marcin Cieślak
XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu 3.0 14.12.2023 12:41 Marcin Cieślak
XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu 2.0 31.03.2023 11:13 Marcin Cieślak
XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 09.03.2023 08:37 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}