W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu

29.12.2022

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023- 2028
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XL/300/22 z dnia 31 maja 2022 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2023-2031
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dobroń na 2023 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji w 2023 roku programu pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia na ul. Polnej w miejscowości Chechło Pierwsze
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2023 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na 2023 rok
15. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy
16. Korespondencja i sprawy różne
17. Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań oraz naliczonych opłatach w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego za rok 2022
18. Przyjęcie wniosków do protokołu nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy
19. Zamknięcie sesji

Materiały

Uchwała nr XVLI/333/22 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023- 2028
uchwała​_nr​_XLVI33322​_-​_gops​_program​_.pdf 0.93MB
Uchwała nr XLVI/334/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022 - 2031
uchwała​_nr​_XLVI33422​_-​_wpf​_2022-2031.pdf 0.38MB
Uchwała nr XLVI/335/22 w sprawie zmiany uchwały nr XL/300/22 z dnia 31 maja 2022 r.
uchwała​_nr​_XLVI33522​_-​_zmiana​_strategii​_.pdf 0.14MB
Uchwała nr XLVI/336/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2023-2031
uchwała​_nr​_XLVI33622​_-​_wpf​_2023-2031.pdf 0.94MB
Uchwała nr XLVI/337/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2023 r.
uchwała​_nr​_XLVI33722​_-​_budzet​_na​_2023​_r​_.pdf 2.21MB
Uchwała nr XLVI/338/2022 w sprawie kontynuacji w 2023 roku programu pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”
uchwała​_nr​_XLVI33822​_-​_program​_zdrowotny​_kontynłacja​_.pdf 0.09MB
Uchwała nr XLVI/339/22 w sprawie nabycia nieruchomości
uchwała​_nr​_XLVI33922​_-​_nieruchomosc​_chcechlo​_pierwsze.pdf 0.08MB
Uchwała nr XLVI/340/22 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
uchwała​_nr​_XLVI34022​_-​_nieruchomosc​_darowizna​_dobron​_poduchowny​_.pdf 0.08MB
Uchwała nr XLVI/341/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń
uchwała​_nr​_XLVI34122​_-​_odpowiedź​_na​_skargę.pdf 0.15MB
Uchwała nr XLVI/342/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia na ul. Polnej w miejscowości Chechło Pierwsze
uchwała​_nr​_XLVI34222​_-​_petycja​_ul​_polna​_chechlo​_pierwsze​_.pdf 0.13MB
Uchwała nr XLVI/343/22 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2023 r.
uchwała​_nr​_XLVI34322​_-​_pp​_komisji​_rg​_na​_1​_pol​_2023​_rok​_.pdf 0.28MB
Uchwała nr XLVI/344/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na 2023 rok
uchwała​_nr​_XLVI34422​_-​_pp​_rg​_na​_2023​_rok​_.pdf 0.14MB

Wideo

Głosowania imienne

Materiały

Zmiana​_porzadku​_obrad​_na​_wniosek​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf
Zmiana​_porzadku​_obrad​_na​_wniosek​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
3.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Programu​_Przeciwdzialania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_oraz​_Ochrony​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_w​_Gminie8230
3​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_Programu​_Przeciwdzialania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_oraz​_Ochrony​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_w​_Gminie8230.pdf 0.09MB
4.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2022-2031
4​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2022-2031.pdf 0.09MB
5.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwaly​_nr​_XL30022​_z​_dnia​_31​_maja​_2022​_r.
5​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwaly​_nr​_XL30022​_z​_dnia​_31​_maja​_2022​_r.pdf 0.09MB
6.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2023-2031
6​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Dobron​_na​_lata​_2023-2031.pdf 0.09MB
7.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Budzetu​_Gminy​_Dobron​_na​_2023​_r.
7​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Budzetu​_Gminy​_Dobron​_na​_2023​_r.pdf 0.09MB
8.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_kontynuacji​_w​_2023​_roku​_programu​_pn.​_Wykrywanie​_i​_terapia​_patologii​_narzadow​_ruchu​_u​_mieszkancow​_Gminy8230
8​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_kontynuacji​_w​_2023​_roku​_programu​_pn​_Wykrywanie​_i​_terapia​_patologii​_narzadow​_ruchu​_u​_mieszkancow​_Gminy8230.pdf 0.09MB
9.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_nabycia​_nieruchomosci
9​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_nabycia​_nieruchomosci.pdf 0.09MB
10.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_w​_sprawie​_nabycia​_nieruchomosci​_w​_drodze​_darowizny
10​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_w​_sprawie​_nabycia​_nieruchomosci​_w​_drodze​_darowizny.pdf 0.09MB
11.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_skargi​_na​_Wojta​_Gminy​_Dobron
11​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_skargi​_na​_Wojta​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
12.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_petycji​_dotyczacej​_budowy​_oswietlenia​_na​_ul.​_Polnej​_w​_miejscowosci​_Chechlo​_Pierwsze
12​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_petycji​_dotyczacej​_budowy​_oswietlenia​_na​_ul​_Polnej​_w​_miejscowosci​_Chechlo​_Pierwsze.pdf 0.09MB
13.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planow​_pracy​_Komisji​_Rady​_Gminy​_na​_pierwsze​_polrocze​_2023​_r.
13​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planow​_pracy​_Komisji​_Rady​_Gminy​_na​_pierwsze​_polrocze​_2023​_r.pdf 0.09MB
14.​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_w​_Dobroniu​_na​_2023​_rok
14​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_w​_Dobroniu​_na​_2023​_rok.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2023 11:24 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu 3.0 20.02.2023 11:32 Marcin Cieślak
XLVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu 2.0 20.02.2023 11:28 Marcin Cieślak
XLVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 20.02.2023 11:24 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}