W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLV Sesja Rady Gminy w Dobroniu

Porządek Obrad

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031 (opinia Komisji Rozwoju).
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022 (opinia Komisji Rozwoju).
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (opinia Komisji Rolnictwa).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok (opinia Komisji Rolnictwa).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (opinia Komisji Rolnictwa).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów-Piaski (opinia Komisji Rolnictwa).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" (opinia Komisji Kultury).
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych (opinia Komisji Kultury).
11.    Informacja pt. „Realizacja inwestycji na terenie gminy Dobroń w rok 2022”
12.    Korespondencja i sprawy różne.
13.    Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
14.    Przyjęcie wniosków do protokołu nr XLIV/2022 z sesji Rady Gminy.
15.    Zamknięcie sesji.

Materiały

uchwała nr XLV.325.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022 - 2031
uchwała​_nr​_XLV32522​_-​_wpf​_na​_lata​_2022-2031​_zmiany.pdf 0.37MB
uchwała nr XLV.326.22 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022
uchwała​_nr​_XLV32622​_-​_budzet​_2022​_zmiany.pdf 0.55MB
uchwała nr XLV.327.22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
uchwała​_nr​_XLV32722​_-​_podatek​_nieruchomosci​_2023.pdf 0.13MB
uchwała nr XLV.328.22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok
uchwała​_nr​_XLV32822​_-​_podatek​_rolny​_2023.pdf 0.08MB
uchwała nr XLV.329.22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała​_nr​_XLV32922​_-​_podatek​_transport​_2023.pdf 0.70MB
uchwała nr XLV.330.22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów-Piaski
uchwała​_nr​_XLV33022​_-​_wymyslow​_piaski​_ul​_bracka.pdf 0.36MB
uchwała nr XLV.331.22 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"
uchwała​_nr​_XLV33122​_-org​_pozarzadowe.pdf 0.17MB
uchwała nr XLV.332.22 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych
uchwała​_nr​_XLV33222​_-​_km.pdf 0.09MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}