W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o zakup preferencyjny węgla od gminy

Węgiel

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), gospodarstwa domowe będą mogły dokonać zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie za pośrednictwem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach, ul. Torowa 25.

Celem dokonania zakupu, zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, koniecznym jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba  fizyczna, dodatku węglowego lub dotyczącego pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 16 listopada 2022 roku na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki e-PUAP lub na adres e-mail: wegiel@dobron.ug.gov.pl. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto może kupić węgiel?

Osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

W ramach zakupu preferencyjnego, osoba uprawniona będzie mogła kupić węgiel w dwóch transzach:

- 1,5 tony do końca 2022 roku;

- 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Co ważne:

We wniosku o wydanie zaświadczenia określa się, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach, o których mowa powyżej.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.pdf 0.20MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}