W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr Instytucji Kultury

Informacja

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobroń jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobroń:

  1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Urząd Gminy w Dobroniu adres: 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, tel.: 43/67 72 130, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl.
  2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobroniu.
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu.
  6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Gminy Dobroń należy dokonywać w siedzibie Urzędu lub wnieść na konto: 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Materiały

Zarządzenie wzór wniosku o odpis z rejestru
zarządzenie​_wzór​_wniosku​_o​_odpis​_z​_rejestru.docx 0.01MB
Wniosek o odpis z rejestru
wniosek​_o​_odpis​_z​_rejestru.docx 0.01MB
Numer
wpisu
do
rejestru
Data
wpisu do
rejestru
Pełna nazwa
instytucji
kultury
wynikająca
ze
statutu
Skrócona nazwa
instytucji
kultury, jeżeli
jej używanie
przewiduje
Siedziba i adres
instytucji
kultury
Oznaczenie
organizatora
instytucji
kultury
Oznaczenie
podmiotu,
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury
Akt o
utworzeniu
instytucji
kultury
Akt o
nadaniu
statutu
instytucji
kultury
1 01.07.2016 r. Dobrońskie Centrum Kultury DCK ul. W. Witosa 1a,
95-082 Dobroń
Gmina
Dobroń
------------ Uchwała nr
XIV/101/2015
Rady Gminy w
Dobroniu z dnia
22.12.2015 r.
akt o utworzeniu
samorządowej
instytucji
kultury –
Dobrońskie
Centrum
Kultury
Uchwała nr
XIV/101/2015
Rady Gminy
w Dobroniu
z dnia
22.12.2015 r.
akt o
utworzeniu
samorządowej
instytucji
kultury –
Dobrońskie
Centrum
Kultury
Załącznik do
Uchwały nr
XIV/101/2015
Rady Gminy
w Dobroniu
z dnia
22.12.2015 r.

 

Materiały

Księga rejestrowa - DCK
KSIĘGA​_REJESTROWA​_-​_DCK.pdf 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}