W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dodatkowe informacje

Na terenie gminy od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

 

Punkt działa przy Oczyszczalni Ścieków w Dobroniu, przy ul. Zakrzewki 14a i przyjmuje od właścicieli nieruchomości tzw. odpady problemowe.

 

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem  świąt i dni wolnych od pracy, w następujących dniach i godzinach:

- wtorek – 15.00 – 18.00;

- czwartek – 15.00 – 18.00;

- sobota – 8.00 – 12.00.

 

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Dobroń z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

 

Co można oddawać na PSZOK

Czego nie można oddawać na PSZOK

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne (meble  ogrodowe, wiadra,  skrzynki, doniczki);
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji (tylko odpady zielone, tj. liście, trawę, gałęzie);
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki,  oleje odpadowe, środki ochrony roślin) stosowane w gospodarstwach  domowych i opakowania po nich;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady  budowlano – remontowe, w  tym gruz (w ilości nie przekraczającej 1,1 m³ dla nieruchomości na rok);
 • zużyte opony.
 • szyb samochodowych;
 • części samochodowych (zderzaków, reflektorów itp.);
 • odpadów zawierających azbest;
 • papy;
 • styropianu;
 • odpadów  wskazujących  na  źródło  pochodzenia  inne  niż gospodarstwo domowe;
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Organizowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych regulują przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, 951, z 2013r. poz. 21, 228, 888) zwanej dalej u.c.p.g.

 

W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminnym Ośrodku Zdrowia został ustawiony konfiskator na przeterminowane leki. Konfiskator umiejscowiony jest w przedsionku GOZ, na wprost głównego wejścia. Zachęcamy do korzystania z możliwości pozbycia się przeterminowanych i zużytych lekarstw oraz przypominamy, że zabronione jest wyrzucanie preparatów medycznych do zwykłych koszy na ogólne odpady. Do konfiskatora można wrzucać zużyte tabletki, ampułki, maści, żele, czopki, syropy, proszki, krople oraz roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Do konfiskatora nie wolno wrzucać termometrów i aerozoli, zużytych igieł i strzykawek ani używanych gazików i pieluchomajtek.

Dodatkowo w Urzędzie Gminy, przy pokoju nr 18 na I piętrze, dla mieszkańców został ustawiony pojemnik, do którego mozna wyrzucać żarówki energooszczędne.

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Dobroń dostępny jest w załączniku.

Materiały

Regulamin funkcjonowania PSZOK
REGULAMIN​_FUNKCJONOWANIA​_PSZOK.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}