W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podpisanie umowy w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej

Podpisanie umowy w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej

W miniony poniedziałek, 8 maja, w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu zawarto umowę w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń Poduchowny”.

Zadanie budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji ul. Hłaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu. W ramach projektu przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 857,69 mb wraz z 77 szt. odejść od sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 400,56 mb oraz przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania został złożony w miesiącu maju 2022 roku w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny” z Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Inwestycje realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wymagają osiągnięcia określonych we wnioskach o dofinansowanie inwestycji wskaźników. W przypadku niewywiązania się z jego realizacji, zgodnie z zapisami programów pomocowych, gmina zobowiązana jest do zwrotu dofinansowania.

Umowa z firmą ”Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica, została zawarta na kwotę 1 738 001,07 zł brutto. Realizację inwestycji przewidziano na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}