W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Park w Dobroniu odzyska swój dawny blask

Park Gminny w Dobroniu

Gmina Dobroń przymierza się do rewaloryzacji istniejącego parku gminnego w Dobroniu. Zabytkowy park w granicach obszaru objętego ochroną konserwatorską, zajmuje teren o pow. około 4 ha. Obszar działek gminnych stanowiących park jest objęty wpisem do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i zajmuje powierzchnię ok. 3,10 ha. Teren ten stanowi pozostałość po parku dworskim. Park graniczy z zabytkowym kościołem pw. św. Wojciecha w Dobroniu.

Celem projektu realizowanego w ramach Polskiego Ładu, na który Gmina Dobroń może pozyskać kwotę 3,5 mln zł, jest poprawa jakości krajobrazu oraz rozwój w kierunku wartości historycznych i przyrodniczych. Projektowane prace będą miały charakter uzupełniający istniejącą przestrzeń. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie remont alejek parkowych, wykonane zostanie w części nowe ogrodzenie. Rewaloryzacja polegać będzie również na wykonaniu nowych nasadzeń oraz pielęgnacji istniejącego drzewostanu. Wymienione zostanie także oświetlenie w parku oraz zainstalowany monitoring. Park doposażony zostanie w elementy małej architektury (rzeźbione ławki i kosze na śmieci). Renowacji podlegać będą istniejące rzeźby, ławki i kosze oraz witacz z tablicą informacyjną.

Projekt zrealizowany zostanie w formule zaprojektuj – wybuduj. Uzyskane zostaną wszystkie wymagane prawem zgody, w tym od konserwatora zabytków. Wcześniej przygotowany zostanie program funkcjonalno – użytkowy.

Projekt przyczyni się do poprawy warunków mieszkańców gminy oraz ogólnej estetyki zabytkowego parku oferując lokalnej społeczności różne formy rekreacji i wypoczynku, a ponadto zaspokajając naturalną potrzebę człowieka przebywania w otoczeniu zieleni. Realizacja zadania pozwoli uzyskać atrakcyjny i estetyczny wygląd parku. W zrewaloryzowanym parku znajdą się miejsca na wypoczynek i wyciszenie, co podniesie jakość życia mieszkańców Gminy Dobroń oraz turystów.

Rewaloryzacja pozwoli odzyskać dawny blask dobrońskiego parku, który w pamięci Krystyny Grygielskiej, córki Władysława Więckowskiego, zarządzającego majątkiem po II wojnie światowej zapisał się, jako miejsce wypełnione roślinami ozdobnymi. Przed frontem nieistniejącego dziś dworu znajdował się okrągły klomb z drogą dojazdową prowadzącą do głównej bramy, otoczoną świerkami. W samym centrum parku wyróżniał się zaś chiński szafarz w postaci bramy i altany. W parku rosły krzewy ozdobne – głównie rododendrony, na kopcu świerki, a nad stawami płaczące wierzby. Wyspę dużego stawu porastały drzewa.

A jak pięknie będzie wyglądał park po rewaloryzacji? Już wkrótce się przekonamy…

kk

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}