W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zmianie uchwaly w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

08.03.2010

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pózn.zmianami) zawiadamiam o podjeciu przez Rade Gminy w Dobroniu uchwaly Nr XXXII/263/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. o zmianie uchwaly Nr XXVI/220/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czesci wsi Barycz. Uchwala ta z granic planu zostaly wylaczone niezabudowane tereny w dolinie rzeki Grabii. Nowe granice planu przedstawia zalacznik graficzny do uchwaly z dnia 26 stycznia 2010 r.

Zainteresowani moga skladac wnioski do wyzej wymienionego planu miejscowego w zmienionych granicach. Wnioski na pismie nalezy skladac do Urzedu Gminy w Dobroniu w terminie 21 dni od daty ukazania sie niniejszego ogloszenia.

Wniosek powinien zawierac nazwisko, imie, nazwe i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci, której dotyczy.

Równoczesnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystapieniu do strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko zwiazanej ze sporzadzaniem planu miejscowego w zmienionych granicach. W zwiazku z powyzszym w tym samym terminie i na ten sam adres mozna skladac wnioski do prognozy oddzialywania na srodowisko. Organem wlasciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobron. Uwagi moga byc wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokolu lub za pomoca srodków komunikacji elektronicznej na adres drogi@dobron.ug.gov.pl W temacie nalezy wpisac haslo:"plan dla wsi Barycz".

Postepowanie w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy

{"register":{"columns":[]}}