W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie

20.06.2024

OŚ.6220.5.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”, podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 19 czerwca 2024r. wydana została decyzja znak: OŚ.6220.5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Markówka III” o mocy do 70 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie działek nr 132/13, 142 – obręb Markówka, dz. nr 33/2, 76, 77, 78, 79, 80 – obręb Wymysłów Piaski, dz. nr 41 obręb Wymysłów Francuski oraz dz. nr 353, 355 – obręb Wincentów, gmina Dobroń. 
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-16.00 i od wtorku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20.06.2024r.
 

Materiały

OŚ.6220.5.2023
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2024 13:58 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Wnuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie 2.0 27.06.2024 11:54 Marcin Cieślak
Obwieszczenie 1.0 20.06.2024 13:58 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}