W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie

14.04.2023

Działając na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 33 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości i zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2023r. zostało wszczęte na wniosek Grand Solar 26 Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Edytę Bartkiewicz  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dobroń Solar Park zlokalizowanej na działkach o nr 29, 38, 81, 82/1, 89 położonych w obrębie Wymysłów Francuski, gmina Dobroń.

        Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień w sprawie w Urzędzie Gminy w Dobroniu , ul. 11 Listopada 9, pok. nr 28.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie w terminie do dnia 30.04.2023r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, pok. Nr 28 w godz. pracy Urzędu tj.: wtorek - piątek 7.30 - 15.30, poniedziałek 8.00 - 16.00 .

 

Materiały

OŚ.6220.4.2023
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.04.2023 20:11 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Wnuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie 1.0 21.04.2023 20:11 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}