W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

20.12.2022

Znak: 6733.14.2022

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania


        Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w dniu 15.12.2022 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Nasiłowskiego działającego jako pełnomocnik inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazowniczego w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE średnicy 40 mm, L ~ min. 9,00 mb max 15,00 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Chechło Drugie na działce nr 142/6 położonej na terenie poza granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobroń.
        Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

Data wywieszenia obwieszczenia: 20.12.2022 r. – 03.01.2023 r.

 

{"register":{"columns":[]}}