W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

21.11.2022

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PAB4406B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach nr 381/4 i 380/2 w obrębie geodezyjnym Barycz, gmina Dobroń.

Znak: 6733.12.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że 21 listopada 2022 r. została wydana decyzja Znak: 6733.12.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PAB4406B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach nr 381/4 i 380/2 w obrębie geodezyjnym Barycz, gmina Dobroń.
    Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.
    Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 05.12.2022 r.


Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak    
                                        

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 21.11.2022 r. – 05.12.2022 r.

 

{"register":{"columns":[]}}