W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

26.10.2022

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE HD o przekroju 100 mm i długości ok. 150 mb o przebiegu po działkach nr 808 i 817/10 w obrębie geod. Ldzań, gmina Dobroń”

Znak: 6733.11.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że 26 października 2022 r. została wydana decyzja Znak: 6733.11.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE HD o przekroju 100 mm i długości ok. 150 mb o przebiegu po działkach nr 808 i 817/10 w obrębie geod. Ldzań, gmina Dobroń”.
    Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.
    Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 09.11.2022 r.

                                        
Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 


Data umieszczenia obwieszczenia: 26.10.2022 r. – 09.11.2022 r.

 

{"register":{"columns":[]}}