W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

30.08.2022

Dotyczy wydania decyzji Znak: 6733.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE, L ~ 3,4 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Chechło Pierwsze na działce nr 180 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 482 w części położonej poza granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobroń.

Znak: 6733.10.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Znak: 6733.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE, L ~ 3,4 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Chechło Pierwsze na działce nr 180 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 482 w części położonej poza granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobroń.
    Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.
    Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 13.09.2022 r.

                                        
Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 


Data umieszczenia obwieszczenia: 30.08.2022 r. – 13.09.2022 r.

 

{"register":{"columns":[]}}