W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

16.02.2023

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak: 6733.2.2023

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w dniu 01.02.2023 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Rafała Poziemskiego działającą jako pełnomocnik PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn w ramach zadania pn: "Przebudowa obwodu nr 2, linii nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej nr 3-2078 Wymysłów Francuski 2 w miejscowości Wymysłów Francuski, gmina Dobroń ze względu na spadki napięć”  przewidzianych do realizacji po działkach gminnych nr 132/4 i 107/1 w obrębie geodezyjnym Wymysłów Francuski,  gmina Dobroń.
        Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak


Data wywieszenia obwieszczenia: 16.02.2023 r. – 02.03.2023 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2023 14:32 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy 1.0 16.02.2023 14:32 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}