W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

26.04.2023

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń.

Zgodnie z art. 48 ust 1, 3 i 4 pkt 1 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów, których realizacja postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 oraz dotyczących obszarów w granicach jednej gminy lub stanowiących niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu. Należy zauważyć, że projekt ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełnia przesłanki wymienione w art. 48 ust. 1, 3 i 4 pkt 1 ustawy ooś. Planowane zmiany będą ingerować wyłącznie w ustalenia § 12 ust. 4 pkt 5 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na mocy Uchwały Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Dobroń z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach.

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2023 09:27 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 1.0 26.04.2023 09:27 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}