W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

31.05.2023

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak: 6733.4.2023

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w dniu 22.05.2023 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Panią Izabelę Jędrasik działającą jako pełnomocnik Pani Aleksandry Olejnik – Bouchet w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej PE o przekroju 110 mm z przebiegiem po działkach nr 439/1 i nr 440/1 w ich częściach położonych poza granicą obowiązującego planu miejscowego w miejscowości Chechło Pierwsze, obręb geod. Chechło Pierwsze, gmina Dobroń.
        Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
                                           

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

Data wywieszenia obwieszczenia: 31.05.2023 r. – 14.06.2023 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2023 13:04 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 1.0 31.05.2023 13:04 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}