W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

11.05.2023

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak: 6733.3.2023

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w dniu 27.04.2023 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Rafała Poziemskiego działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji  transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przebudowie, budowie oraz rozbiórce linii napowietrznej nn, a także budowie stanowiska słupowego SN przewidzianych do realizacji po działkach  nr 350/6, 351/3, 346/6, 808, 176/2, 177/4, 177/5, 178/3, 178/8, 180/9, 180/11, 181, 182/1 w obrębie geodezyjnym Ldzań, gm. Dobroń w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV obwodu nr 03 zasilanego ze stacji transformatorowej 3-1238 w miejscowości Ldzań Kolonia, gm. Dobroń”.
        Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak


Data wywieszenia obwieszczenia: 11.05.2023 r. – 25.05.2023 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2023 14:31 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 1.0 11.05.2023 14:31 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}