W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

L Sesja Rady Gminy w Dobroniu

27.04.2023

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z działalności Dobrońskiego Centrum Kultury za 2022 r.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń oraz aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opinia Komisji Rozwoju).
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XLIX/359/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2023 r. (opinia Komisji Rozwoju).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023 (opinia Komisji Rozwoju).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu (opinia Komisji Rozwoju).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminów nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Dobroń” oraz „Zasłużony dla Gminy Dobroń" (opinia Komisji Rozwoju).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów (opinia Komisji Rozwoju).
10.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
11.    Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
12.    Korespondencja i sprawy różne.
13.    Przyjęcie wniosków do protokołu nr XLIX/2023 z sesji Rady Gminy.
14.    Zamknięcie sesji.

Materiały

Uchwała nr L/361/23 w sprawie przyjęcia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń oraz aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf
Uchwała​_nr​_L​_361​_23​_w​_sprawie​_przyjęcia​_oceny​_aktualności​_studium​_uwarunkowań​_i kierunków​_zagospodarowania​_przestrzennego​_gminy​_Dobroń​_oraz​_aktualności​_obowiązujących​_miejscowych​_planów​_zagospodarowania​_przestrzennego.pdf 3.87MB
Uchwała nr L/362/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/359/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2023 r.pdf
Uchwała​_nr​_L​_362​_23​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XLIX​_359​_23​_Rady​_Gminy​_w Dobroniu​_z dnia​_30 marca​_2023 r.pdf 0.17MB
Uchwała nr L/363/23 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023.pdf
Uchwała​_nr​_L​_363​_23​_w​_sprawie​_zmian​_w Uchwale​_Budżetowej​_Gminy​_Dobroń​_na​_rok​_2023.pdf 0.27MB
Uchwała nr L/364/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu.pdf
Uchwała​_nr​_L​_364​_23​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Pabianickiemu.pdf 0.08MB
Uchwała nr L/365/23 w sprawie regulaminów nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Dobroń” oraz „Zasłużony dla Gminy Dobroń".pdf
Uchwała​_nr​_L​_365​_23​_w​_sprawie​_regulaminów​_nadawania​_tytułów​_Honorowy​_Obywatel​_Gminy​_Dobroń”​_oraz​_„Zasłużony​_dla​_Gminy​_Dobroń.pdf 0.40MB
Uchwała nr L/366/23 w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów.pdf
Uchwała​_nr​_L​_366​_23​_w​_sprawie​_poboru​_należności​_pieniężnych​_w drodze​_inkasa​_oraz​_zasad​_rozliczania​_inkasentów.pdf 0.12MB

Wideo

Głosowania imienne

Materiały

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń oraz aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_przyjecia​_oceny​_aktualnosci​_studium​_uwarunkowan​_i​_kierunkow​_zagospodarowania​_przestrzennego​_gminy​_Dobron8230.pdf 0.09MB
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/359/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2023 r.
5​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwaly​_Nr​_XLIX35923​_Rady​_Gminy​_w​_Dobroniu​_z​_dnia​_30​_marca​_2023​_r.pdf 0.09MB
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023
6​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_zmian​_w​_uchwale​_Budzetowej​_Gminy​_Dobron​_na​_rok​_2023.pdf 0.09MB
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu
7​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Pabianickiemu.pdf 0.09MB
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminów nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Dobroń” oraz „Zasłużony dla Gminy Dobroń"
8​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_regulaminow​_nadawania​_tytulow​_Honorowy​_Obywatel​_Gminy​_Dobron​_oraz​_Zasluzony​_dla​_Gminy​_Dobron.pdf 0.09MB
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów
9​_Rozpatrzenie​_projektu​_uchwaly​_w​_sprawie​_poboru​_naleznosci​_pienieznych​_w​_drodze​_inkasa​_oraz​_zasad​_rozliczania​_inkasentow.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.05.2023 08:46 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
L Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 09.05.2023 08:46 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}