W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

IX Sesja Rady Gminy w Dobroniu

21.06.2011

Materiały

Uchwała nr IX/43/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobroń za rok 2010
Uchwała​_nr​_IX​_43​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/44/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
Uchwała​_nr​_IX​_44​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/45/2011 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń
Uchwała​_nr​_IX​_45​_2011.pdf 0.12MB
Uchwała nr IX/46/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectwa Barycz
uchwala​_nr​_IX​_46​_2011.pdf 1.18MB
Uchwała nr IX/47/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Orpelów i Poleszyn
Uchwała​_nr​_IX​_47​_2011.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/47/2011
BARYCZ​_czarno-białyII2.jpg 18.01MB
Uchwała nr IX/48/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie w gminie Dobroń
Uchwała​_nr​_IX​_48​_2011.pdf 0.12MB
Uchwała nr IX/49/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń
Uchwała​_nr​_IX​_49​_2011.pdf 0.12MB
Uchwała nr IX/50/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2010 rok
Uchwała​_nr​_IX​_50​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/51/2011 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Zespołu ratownictwa medycznego podstawowego P
Uchwała​_nr​_IX​_51​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/52/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składnikó
Uchwała​_nr​_IX​_52​_2011.pdf 0.11MB
Uchwała nr IX/53/2011 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2011
Uchwała​_nr​_IX​_53​_2011.pdf 0.05MB
Załącznik nr nr 1 do uchwały nr IX/53/2011
Załacznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_nr​_IX532011​_-​_zmiany​_w​_budżecie.xls 0.02MB
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/53/2011
Załacznik​_nr​_2​_do​_uchwały​_nr​_IX-53-2011​_-​_zmiany​_w​_budżecie.xls 0.05MB
Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/53/2011
załacznik​_nr​_3​_do​_uchwały​_nr​_IX-53-2011​_zmiany​_w​_budżecie.xls 0.03MB
Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/53/2011
zał​_nr​_4​_do​_uchw​_nr​_IX-53-2011​_-​_zmiany​_w​_budżecie.doc 0.05MB
Uchwała nr IX/54/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2011 - 2020
Uchwała​_nr​_IX​_54​_2011.pdf 0.19MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/54/2011
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_nr​_IX542011​_WPF​_21​_czerwca.xls 0.08MB
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/54/2011
Załącznik​_nr​_2​_do​_uchwały​_nr​_IX542011​_-​_WPF​_z​_21​_czerwca.xls 0.04MB
Uchwała nr IX/55/2011 w sprawie przekazania dywidendy na udział członkowski
Uchwała​_nr​_IX​_55​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/56/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2007 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów,
Uchwała​_nr​_IX​_56​_2011.pdf 0.99MB
Uchwała nr IX/57/2011 zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń
Uchwała​_nr​_IX​_57​_2011.pdf 0.06MB
Uchwała nr IX/58/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
uchwała​_nr​_IX-58-2011​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_opłaty​_za​_wpis​_do​_rejestru​_żłobków​_i​_klubów​_dziecięcych.pdf 0.06MB
Uchwała nr IX/59/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2011-2015
Uchwała​_nr​_IX​_59​_2011.pdf 0.12MB
Uchwała nr IX/60/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Dobroniu prowadzonego przez Gminę Dobroń
Uchwała​_nr​_IX​_60​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/61/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Dobroniu prowadzonego przez Gminę Dobroń
uchwala​_nr​_IX​_61​_2011.pdf 0.99MB
Uchwała nr IX/62/2011 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
Uchwała​_nr​_IX​_62​_2011​_.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/63/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobroń
Uchwała​_nr​_IX​_63​_2011.pdf 0.05MB
Uchwała nr IX/64/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na drugie półrocze 2011 r.
Uchwała​_nr​_IX​_64​_2011.pdf 0.05MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/64/2011
ZAŁĄCZNIK​_NR​_1​_do​_uchwały​_NR​_IX-64-2011​_Plan​_Komisji​_Rewizyjnej.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/64/2011
ZAŁĄCZNIK​_NR​_2​_do​_uchwały​_NR​_IX-64-2011​_Plan​_Komisji​_Rolnictwa.docx 0.01MB
Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/64/2011
ZAŁĄCZNIK​_NR​_3​_do​_uchwały​_NR​_IX-64-2011​_Plan​_Komisji​_Rozwoju.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/64/2011
ZAŁĄCZNIK​_NR​_4​_do​_uchwały​_NR​_IX-64-2011​_Plan​_Komisji​_Kultury.docx 0.02MB
Uchwała nr IX/65/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na drugie półrocze 2011 r.
Uchwała​_nr​_IX​_65​_2011.pdf 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 11:42 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
IX Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 26.01.2023 11:42 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}