W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o wynikach przetargów

02.07.2024

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że dnia 2 lipca 2024 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9 zgodnie z Zarządzeniem nr IX/11/2024 Wójta Gminy Dobroń z dnia
29 maja 2024 r.
w sprawie: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu, które podane zostało do publicznej wiadomości – odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dobroń.

 

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW BYŁA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

 1. Chechło Drugie ul. Torowa – działka nr 36/3, obręb 0003, Chechło Drugie, o powierzchni 0,1066 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  KW nr SR1L/00032559/4.
 2. Chechło Drugie ul. Torowa – działka nr 36/4, obręb 0003, Chechło Drugie, o powierzchni 0,1070 ha,
  dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  KW nr SR1L/00032559/4.
 3. Chechło Drugie ul. Torowa – działka nr 36/5, obręb 0003, Chechło Drugie, o powierzchni 0,1072 ha,
  dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  KW nr SR1L/00032559/4.

 

W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Chechło Drugie ul. Torowa” uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/151/08 Rady  Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2008 r., działki
o numerach: 36/3, 36/4 i 36/5 położone są na terenie oznaczonym symbolem A26MN, dla którego jako przeznaczenie podstawowe plan ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

DO UCZESTNICTWA W PRZETARGACH:

 1. na sprzedaż działki nr 36/3: dopuszczonych zostało – 0 osób, - niedopuszczonych – 0osób.
 2. na sprzedaż działki nr 36/4: dopuszczonych zostało – 0 osób, - niedopuszczonych – 0 osób.
 3. na sprzedaż działki nr 36/5: dopuszczonych zostało – 0 osób, - niedopuszczonych – 0 osób.

 

CENY WYWOŁAWCZE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH ORAZ NAJWYŻSZE CENY OSIĄGNIĘTE W PRZETARGACH:

 

 1. Cena wywoławcza netto działki nr 36/3: 134.950,00 zł

Przetarg zakończony został wynikiem  negatywnym.

OSOBA USTALONA JAKO NABYWCA NIERUCHOMOŚCI: Brak.

 

 1. Cena wywoławcza netto działki nr 36/4: 135.450,00 zł

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

OSOBA USTALONA JAKO NABYWCA NIERUCHOMOŚCI: Brak.

 

3. Cena wywoławcza netto działki nr 36/5: 135.700,00 zł

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

OSOBA USTALONA JAKO NABYWCA NIERUCHOMOŚCI: Brak.

Sprzedaż prawa własności działek o numerach 36/3, 36/4 i 36/5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 

Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – w wyniku przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

 

Z upoważnienia Wójta

Mirosław Rżanek

Sekretarz Gminy

Materiały

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.07.2024 13:18 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kaniecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o wynikach przetargów 2.0 02.07.2024 13:19 Marcin Cieślak
Informacja o wynikach przetargów 1.0 02.07.2024 13:18 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}