W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o refundacji podatku VAT od ceny gazu(dodatek gazowy) w 2023 r.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Refundacja podatku VAT od ceny gazu została uchwalona w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).
Refundacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 Wymaga złożenia wniosku (wzór urzędowy do pobrania poniżej). Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się :
1.    Umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonujących działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię.
2.    Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne.
3.    Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Zwrot podatku VAT przysługuje tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających gazem domy i mieszkania. Nie ma zwrotu za gaz do gotowania i podgrzewania wody.

Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków urządzenia grzewczego, jako główne. Data wpisu do 21 grudnia 2022 r. (do dnia wejścia w życie ustawy), albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:
•    2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
•    1500 zł  na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art.3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn.zm.).
Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. kryterium dochodowe wyliczane jest za rok 2021, natomiast od 1 sierpnia  do 29 lutego 2024 r. za rok 2022.
Zwrot VAT  za gaz przysługuje na podstawie otrzymanej pierwszej  opłaconej faktury w 2023 roku. Wniosek składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  Wnioski  można składać do 29 lutego 2024 r.
Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu , ul. 11 Listopada 9, budynek B , pokój nr 22.

 

 

Materiały

Do pobrania wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT
{"register":{"columns":[]}}