W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o przyznanej dotacji dla Spółek wodnych w roku 2024

20.05.2024

Stosownie do § 5 „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia
28 czerwca 2016 roku, Wójt Gminy Dobroń informuje, że kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobroń na dofinansowanie działań realizowanych przez spółki wodne złożyła Gminna Spółka Wodna w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
W terminie wyznaczonym na składanie wniosków o ww. dotację, tj. do dnia 17.05.2024 roku, nie wpłynęły inne wnioski.
Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę ocenę możliwości jego realizacji przez Gminną Spółkę Wodną w Dobroniu oraz przewidywane efekty realizacji tj. poprawę stanu technicznego urządzeń melioracji szczegółowej na terenie działania spółki wodnej, uznano iż spełnia on wymogi formalne oraz jest poprawny pod względem merytorycznym, zasługując tym samym na pozytywne rozpatrzenie.
Wobec powyższego, Gminnej Spółce Wodnej w Dobroniu przyznano dotację celową we wnioskowanej wysokości, tj. 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
Powyższa kwota jest zapisana w budżecie Gminy Dobroń na 2024 rok.
Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na konserwację urządzeń melioracyjnych, zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Dobroń. Szacunkowa wartość wykonania zadania wynosi 20 000,00 zł.
Dotacja z budżetu Gminy Dobroń stanowi 100%, szacunkowej wartości wykonania zadania.
 

Wójt Gminy Dobroń
 
 (-) Robert Jarzębak

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2024 11:51 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urszula Śliz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o przyznanej dotacji dla Spółek wodnych w roku 2024 1.0 20.05.2024 11:51 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}